http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้🔊🔊สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

🔊🔊สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

 

บเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 139 อัตรา 📌📌ส...

อ่านต่อ
 

🔊🔊กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

สอบ ▶️▶️1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

 

ที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวนตำแหน่ง...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

🔊🔊กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

ดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน อัตรา...

อ่านต่อ
🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

 

ติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน กำหนดให้ผู้ที่ได...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา

 

และจำนวนที่รับ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำน...

อ่านต่อ
🔊🔊หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 52 อัตรา

🔊🔊หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 52 อัตรา

 

ิของผู้สมัคร - เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด -...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

🔊🔊กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

 

ับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13,800...

อ่านต่อ
🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

 

5;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบ...

อ่านต่อ
 
🔉🔉กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

🔉🔉กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับป...

อ่านต่อ

🔉🔉กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

มัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือ...

อ่านต่อ
 
🔉🔉กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

🔉🔉กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

 

5039;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติง...

อ่านต่อ
🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

 

;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัต...

อ่านต่อ
🔊🔊กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 62 อัตรา

🔊🔊กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 62 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 62 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

🔊🔊มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

แหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงิน...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 

ิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตรา

🔊🔊โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตรา

 

สมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 - 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 - 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

 

าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 8 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

น่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 51 อัตรา

🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 51 อัตรา

 

า 2. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

🔊🔊กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 

ครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท ...

อ่านต่อ
🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

 

รับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 💥&...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา

🔊🔊กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 6 อัตรา

 

อบ ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

🔊🔊เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2563 เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้!!!

 

;️ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 28 กันยายน 2563 คาดจํานวนที่เปิดร...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา

🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา

 

มเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา

🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา

 

รสอบ ▶️1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อัตราเงินเ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

🔊🔊กระทรวงแรงงาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 รวมงานกว่า 1,000,000 อัตรา

 

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 กันยายน 25...

อ่านต่อ
🔉🔉กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

🔉🔉กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

 

บสมัครสอบ 👉👉1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเ...

อ่านต่อ
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา

ันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรั...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 300 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 300 อัตรา

ยน 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล...

อ่านต่อ
 
🔉🔉กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

🔉🔉กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

;️▶️1. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,...

อ่านต่อ
 
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา

ันที่ 16 - 27 กันยายน 2563 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบ...

อ่านต่อ
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา

ตุลาคม 2563 ประกาศที่ ฝทม. 4/2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนัก...

อ่านต่อ
 

🔊🔊กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อจ้างเหมาบริการ 848 อัตรา

 

บสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

ี่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17500 - 192...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารพรานหญิง/ชาย

🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารพรานหญิง/ชาย

 

ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563 👉👉กองทัพภาคที...

อ่านต่อ
🔊ทหารพรานเปิดรับสมัคร กรมทหารพราน 43

🔊ทหารพรานเปิดรับสมัคร กรมทหารพราน 43

 

📌📌คุณสมบัติ ทหารพราน 43 เพศชาย ผู้สมัคร และบิดา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊️สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา

🔊🔊️สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา

 

านุบาล จำนวน 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระด...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

ำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัต...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน

🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน

 

หารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพ...

อ่านต่อ
🔊🔊กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 34 อัตรา

🔊🔊กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 34 อัตรา

 

ะเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 97 อัตรา

🔊🔊หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 97 อัตรา

 

ารสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา รับสมัครด้วย...

อ่านต่อ
🔊🔊กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14,510 อัตรา

🔊🔊กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14,510 อัตรา

 

บสมัครสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Te...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

🔊🔊กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 👉1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ อัตราเงินเด...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 20 อัตรา

🔊🔊กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 20 อัตรา

 

ัครสอบ 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

🔊🔊กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

น 25 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.3 ม...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

🔊🔊สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

ับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

 

่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และเ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view