http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เตรียมเปิดรับสมัคร ปีนี้ 21,605 อัตรา

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เตรียมเปิดรับสมัคร ปีนี้ 21,605 อัตรา

  

, ก.ท. และ ก.อบต. ให้จังหวัดแจ้ง อปท.ตั้งงบฯ เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

ี่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ี่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ...

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบ กองทัพอากาศ ประจำปี 2560

ประกาศผลสอบ กองทัพอากาศ ประจำปี 2560

 

ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ คัดเลือกรอบสอง บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ป...

อ่านต่อ
การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 123 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 123 อัตรา

  

คม - 1 มิถุนายน 2560ประกาศที่ ฝทม. 4/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป...

อ่านต่อ
 
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพฯ 21 อัตรา (รายงานตัว 25 พฤษภาคม 2560)

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพฯ 21 อัตรา (รายงานตัว 25 พฤษภาคม 2560)

 

ี่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง...

อ่านต่อ
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เตรียมเปิดรับสมัคร ปีนี้ 21,605 อัตรา

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เตรียมเปิดรับสมัคร ปีนี้ 21,605 อัตรา

  

การประชุม ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห...

อ่านต่อ
 
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน 60 อัตรา

 

60 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 สมัครด้วยตนเอง 22 - 25 พฤษภาคม 2560 1.กลุ่...

อ่านต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา

 

ครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2560ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 2...

อ่านต่อ
 
ธกส.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 300 อัตรา (ขยายเวลา)

ธกส.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 300 อัตรา (ขยายเวลา)

 

ครไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 28 เมษายน 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)ปร...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเปิดสมัครสอบรับราชการ 25 อัตรา และพนักงานราชการ 56 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเปิดสมัครสอบรับราชการ 25 อัตรา และพนักงานราชการ 56 อัตรา

 

ประทวน จำนวน 11 อัตราและเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัคร...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

หารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดัง...

อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(ชาย/หญิง) 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(ชาย/หญิง) 70 อัตรา

0 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ประกาศกรมการเงินทหารบก ...

อ่านต่อ
 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปี 2560 จำนวน 200 คน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปี 2560 จำนวน 200 คน

กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2560ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 3/2560 เรื่อง รับสมัคร...

อ่านต่อ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบรับราชการ 85 อัตรา

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบรับราชการ 85 อัตรา

ต่วันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหา...

อ่านต่อ
 
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 4 อัตรา

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 4 อัตรา

ิบเอก) จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ประกาศกรมยุทธโยธ...

อ่านต่อ
 
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) 98 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) 98 อัตรา

รด้วยตนเอง วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560 ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุ...

อ่านต่อ
กรมการทหารสื่อสาร เปิดสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 30 อัตรา(เหล่าทหารสื่อสาร)

กรมการทหารสื่อสาร เปิดสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 30 อัตรา(เหล่าทหารสื่อสาร)

าทหารสื่อสาร)เพื่อบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 30 นา...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) รับสมัครพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 231 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) รับสมัครพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 231 อัตรา

p;สมัครด้วยตนเอง วันที่ 20 - 28 มีนาคม 2560 ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การ...

อ่านต่อ
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 44 อัตรา

กาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก...

อ่านต่อ
 
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 58 อัตรา

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 58 อัตรา

ี่ 1 - 2 เมษายน 2560ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสม...

อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 619 อัตรา ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 619 อัตรา ปี 2560

ินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560คุณสมบัติของผู้สมัคร1. สัญชาติไทย อ...

อ่านต่อ
 
กองบัญชาการกองทัพไทยเตรียมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทยเตรียมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

- 7 เมษายน 2560กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราช...

อ่านต่อ
เปิดสมัครสอบตำรวจ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจท่องเที่ยว 300 อัตรา ชายหญิง

เปิดสมัครสอบตำรวจ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจท่องเที่ยว 300 อัตรา ชายหญิง

  

0 อัตรา ชาย/หญิง สังกัด บก.ทท. แบ่งเป็น- เพศชาย จำนวน 250 อัตรา- เพศหญิง จำนวน 5...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

สพฐ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...

อ่านต่อ
กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 20 มีนาคม 2560ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมั...

อ่านต่อ
 
กรมการสัตว์ทหารบกเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 76 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบกเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 76 อัตรา

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวน...

อ่านต่อ
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 500 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 500 อัตรา

นธ์ - 12 มีนาคม 2560ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา

าศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท...

อ่านต่อ
กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

- 15 มีนาคม 2560 ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองห...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

ธ์ 2560 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเหล่าทหารสื่อสาร ...

อ่านต่อ
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา

ศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการคุณวุฒิ...

อ่านต่อ
 
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view