http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

ที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
 
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

ยน 2561ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...

อ่านต่อ
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

 

8 เมษายน 2561ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ...

อ่านต่อ
 
สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

 

ิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทาง...

อ่านต่อ
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

 

น 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส...

อ่านต่อ
 
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

19 เมษายน 2561ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...

อ่านต่อ
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  

นธ์ - 19 มีนาคม 2561ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

อ่านต่อ
 
กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

  

อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัด...

อ่านต่อ
กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

  

คม 2561ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

  

ที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

  

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการคุ...

อ่านต่อ
 
กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

  

ันธ์ - 16 มีนาคม 2561ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารก...

อ่านต่อ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

  

- 20 มีนาคม 2561รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล...

อ่านต่อ
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

  

ครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว...

อ่านต่อ
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดสมัครสอบรับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดสมัครสอบรับราชการ 9 อัตรา

  

ภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมั...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

  

- 19 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเ...

อ่านต่อ
 
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 49 อัตรา

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 49 อัตรา

  

ะกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว...

อ่านต่อ
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

  

ันธ์ - 5 มีนาคม 2561ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ...

อ่านต่อ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

  

่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง นักวิชาการแ...

อ่านต่อ
 
กรมศุลกากร เปิดสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

  

ม - 9 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง...

อ่านต่อ
กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

  

นเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

  

ม - 9 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคั...

อ่านต่อ
กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

  

- 21 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

อ่านต่อ
 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา

  

16 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื...

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา

  

26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั...

อ่านต่อ
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 41 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 41 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ...

อ่านต่อ
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 368 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 368 อัตรา

  

์ 2561ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

อ่านต่อ
 
กรมทางหลวงชนบทเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กรมทางหลวงชนบทเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

  

มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร...

อ่านต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานปี 2561 เร็วๆนี้!!!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานปี 2561 เร็วๆนี้!!!

  

การรับสมัคร มีดังนี้1. ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสา...

อ่านต่อ
 
สมัครสอบทหารอากาศ 2561 กองทัพอากาศเปิดสอบ 665 อัตรา ด่วน!!!

สมัครสอบทหารอากาศ 2561 กองทัพอากาศเปิดสอบ 665 อัตรา ด่วน!!!

  

65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561ประ...

อ่านต่อ
สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 32 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 32 อัตรา

  

- 31 มกราคม 2561ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 8 อัตรา

  

ต่วันที่ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ร...

อ่านต่อ
กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

  

61ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเล...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา

  

าพันธ์ 2561ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชก...

อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา

กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา

  

6 มกราคม 2561ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2561

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2561

  

์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสม...

อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

8 มกราคม 2561ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 223/2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ...

อ่านต่อ
 
กรมแผนที่ทหารเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2561

กรมแผนที่ทหารเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2561

  

ที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอ...

อ่านต่อ
กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

  

ต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหน...

อ่านต่อ
 
กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

  

คม 2560 - 19 มกราคม 2561ประกาศกองพลพัฒนาที่ 1 เรื่อง รับสมัครพลเรือน (ชาย) และทห...

อ่านต่อ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  

ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแ...

อ่านต่อ
 
กระทรวงการต่างประเทศเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

  

าคม 2560 - 16 มกราคม 2561ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื...

อ่านต่อ
ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา

ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา

  

ันที่ 25 - 31 มกราคม 2561ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

  

มภาพันธ์ 2561คุณสมบัติของผู้สมัคร1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแ...

อ่านต่อ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
 
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

 

ศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

อ่านต่อ
เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ด่วน!!!

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ด่วน!!!

 

ศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 226 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 226 อัตรา

 

6 ธันวาคม 2560ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view