http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

ม 2564ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แล้ว!!! ภาค ก รอบทั่วไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แล้ว!!! ภาค ก รอบทั่วไป

 

ธ์ 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไ...

อ่านต่อ
กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา

 

ันธ์ 2564ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจ...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2564

 

564คุณสมบัติของผู้สมัคร1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะ...

อ่านต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา

 

ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจัง...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา

 

ธ์ 2564ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนั...

อ่านต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

7 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื...

อ่านต่อ
 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

 

่วันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ...

อ่านต่อ
กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

 

มภาพันธ์ 2564ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั...

อ่านต่อ
 
กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา ชาย/หญิง

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา ชาย/หญิง

 

่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกอ...

อ่านต่อ
ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 250 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 250 อัตรา

 

นที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลื...

อ่านต่อ
 
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 631 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 631 อัตรา

 

- 16 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

 

่วันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

 

ร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

 

คม 2564ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราช...

อ่านต่อ
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

ม 2564ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก...

อ่านต่อ
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

 

ราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกอ...

อ่านต่อ
 
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

 

ราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกอ...

อ่านต่อ
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564

 

วิชาการสถิติปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 15000 - 16500 บาทคุณสมบัติเฉพา...

อ่านต่อ
 
 
 
📌📌📌องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564

📌📌📌องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564

 

มประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีกา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2564

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2564

 

น 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่...

อ่านต่อ
 
 
📌📌📌บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564

📌📌📌บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564

 

ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสง...

อ่านต่อ
 
 
 
📌📌📌กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564

📌📌📌กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564

 

2564 ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกอ...

อ่านต่อ
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 24 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 24 อัตรา

แต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เ...

อ่านต่อ
 
 
 
📌📌📌กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📌📌📌กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

านธุรการ เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึ...

อ่านต่อ
 
 
 
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view