http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

น็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข...

อ่านต่อ
 
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

 

พฤษภาคม 2564ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็...

อ่านต่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 184 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 184 อัตรา

 

้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2564ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื...

อ่านต่อ
 
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

คม - 27 เมษายน 2564ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...

อ่านต่อ
กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

4ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

อ่านต่อ
 
กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

4ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

อ่านต่อ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 63 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 63 อัตรา

 

เมษายน 2564ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อส...

อ่านต่อ
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ฤษภาคม 2564ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

 

- 23 เมษายน 2564ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือก...

อ่านต่อ
 
กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา

 

กาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

 

ันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื...

อ่านต่อ
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 48 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 48 อัตรา

 

ษายน 2564ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร...

อ่านต่อ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 45 อัตรา

 

ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 

าศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง...

อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา

 

2564ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ 300 อัตรา (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ 300 อัตรา (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานพิสู...

อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

 

564ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

ต่วันที่ 22 มีนาคม - 23 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ันที่ 1 - 29 เมษายน 2564ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 83 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 83 อัตรา

 

วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2564ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เ...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

 

- 30 เมษายน 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั...

อ่านต่อ
 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 85 อัตรา

 

คม 2564ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน...

อ่านต่อ
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

 

ษายน 2564ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนัก...

อ่านต่อ
 
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

 

ม - 20 เมษายน 2564ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

อ่านต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 157 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 157 อัตรา

 

นที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2564ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
 
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

 

- 12 เมษายน 2564ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...

อ่านต่อ
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

 

น 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค...

อ่านต่อ
 
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน...

อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร 20 อัตรา

 

ีนาคม 2564ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 75 อัตรา

 

26 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเล...

อ่านต่อ
กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 86 อัตรา

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 86 อัตรา

 

าศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เรื่อง ...

อ่านต่อ
 
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2564 แล้ว!!! 4,603 อัตรา สมัครสอบที่นี่!

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2564 แล้ว!!! 4,603 อัตรา สมัครสอบที่นี่!

 

ระกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

5 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 99 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 99 อัตรา

 

้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง...

อ่านต่อ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

 

ที่ 1 - 30 มีนาคม 2564ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคค...

อ่านต่อ
 
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

31 มีนาคม 2564ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั...

อ่านต่อ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

 

- 22 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

🔊🔊กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็...

อ่านต่อ
ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 180 อัตรา

ศูนย์การทหารม้า เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 180 อัตรา

 

ันที่ 2 - 8 มีนาคม 2564ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้า...

อ่านต่อ
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า

 

นธ์ 2564บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติ...

อ่านต่อ
กฟผ. เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน มากกว่า 1,000 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน มากกว่า 1,000 อัตรา

 

; มากกว่า 1,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2...

อ่านต่อ
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 24 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 24 อัตรา

 

กาศงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน...

อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

 

เทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้อ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

 

ั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 23 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 23 อัตรา

 

็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธ...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

 

าพันธ์ 2564ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้า...

อ่านต่อ
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 

64ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 103 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 103 อัตรา

 

งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ...

อ่านต่อ
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 9 - 31 มีนาคม 2564

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 9 - 31 มีนาคม 2564

 

่น อัพเดทล่าสุด 28 มกราคม 2564ร่างกำหนดการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคค...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 215 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 215 อัตรา

 

ทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view