http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

าคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

อ่านต่อ
 
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา

 

วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

 

กฎาคม 2561ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

คม 2561ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื...

อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ...

อ่านต่อ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานการปฏิรูปท...

อ่านต่อ
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับส...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสมัครสอบรับราชการ 53 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสมัครสอบรับราชการ 53 อัตรา

 

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...

อ่านต่อ
 
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

กฎาคม 2561ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ...

อ่านต่อ
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา

 

ฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ...

อ่านต่อ
 
 เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น...

อ่านต่อ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

 

าคม 2561ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
 
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

 

21 - 30 พฤษภาคม 2561ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบ...

อ่านต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา

 

ที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

 

งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง...

อ่านต่อ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

 

5 - 21 พฤษภาคม 2561ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

 

รด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทร...

อ่านต่อ
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 24 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 24 อัตรา

 

5 พฤษภาคม 2561ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป...

อ่านต่อ
 
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 40 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 40 อัตรา

 

เทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2561ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

 

่วันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
 
โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 206 อัตรา ประจำปี 2561

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 206 อัตรา ประจำปี 2561

วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์&nb...

อ่านต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

ันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอ...

อ่านต่อ
 
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

ายน - 2 พฤษภาคม 2561ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองห...

อ่านต่อ
 
กรมควบคุมโรคเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมควบคุมโรคเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2561ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 67 อัตรา

้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ช...

อ่านต่อ
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ...

อ่านต่อ
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

น็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ร...

อ่านต่อ
บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ป.ตรีทุกสาขา

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ป.ตรีทุกสาขา

 

งแต่วันที่ 4 - 25 เมษายน 2561ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โท...

อ่านต่อ
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

เอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัค...

อ่านต่อ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 181 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 181 อัตรา

 

ันที่ 23 - 30 เมษายน 2561ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสม...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 80 อัตรา

 

่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

แต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

ที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

ยน 2561ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...

อ่านต่อ
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

 

8 เมษายน 2561ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ...

อ่านต่อ
สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

 

ิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทาง...

อ่านต่อ
 
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

 

น 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส...

อ่านต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

19 เมษายน 2561ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...

อ่านต่อ
 
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  

นธ์ - 19 มีนาคม 2561ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

อ่านต่อ
กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

  

อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัด...

อ่านต่อ
 
กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

  

คม 2561ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช...

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

  

ที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

  

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการคุ...

อ่านต่อ
กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

  

ันธ์ - 16 มีนาคม 2561ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารก...

อ่านต่อ
 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

  

- 20 มีนาคม 2561รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล...

อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

  

ครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view