http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1อัตรา

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1อัตรา

 

กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1 อัตรา

 

็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 สิงหาคม 2564ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ...

อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

 

ศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช...

อ่านต่อ
 
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา

 

สิงหาคม 2564ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น...

อ่านต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

 

สิงหาคม 2564ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน...

อ่านต่อ
 
สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 14 อัตรา

สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 

20 สิงหาคม 2564ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต...

อ่านต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

 

2564ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั...

อ่านต่อ
 
สำนักอนามัย กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 1183 อัตรา

สำนักอนามัย กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 1183 อัตรา

 

หาคม 2564 เป็นต้นไปสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุ...

อ่านต่อ
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา

 

ม 2564ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ...

อ่านต่อ
 
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

ายน 2564ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

อ่านต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

 

ม พ.ศ. 2564ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา

 

สิงหาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป...

อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน 7 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน 7 อัตรา

 

4ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล...

อ่านต่อ
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

 

สิงหาคม พ.ศ. 2564ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัค...

อ่านต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครผู้ช่วยช่าง 34 อัตรา

 

าศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่...

อ่านต่อ
 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา

 

-30 มิถุนายน 2564ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัคร...

อ่านต่อ

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 18 อัตรา

 

10-16 มิถุนายน 2564ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
 

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2564ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป...

อ่านต่อ
กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา

 

รื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 256...

อ่านต่อ
 
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 อัตรา

 

พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส...

อ่านต่อ
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

 

2564ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วต...

อ่านต่อ
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 66 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 66 อัตรา

 

่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื...

อ่านต่อ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

 

ษภาคม - 15 มิถุนายน 2564ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง รับสมัครบ...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ 200 อัตรา

 

-22 มิถุนายน 2564ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ชาย/หญิง

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ชาย/หญิง

 

4ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

แต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุค...

อ่านต่อ
องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 6 อัตรา

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 6 อัตรา

 

ค์การสะพานปลา เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1 ตำแหน่ง นิติกรเงินเด...

อ่านต่อ
 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นล...

อ่านต่อ
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา

 

กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ...

อ่านต่อ
 
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา

 

กาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต...

อ่านต่อ
สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานคดียาเสพติด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร(เนติฯ)ตำแห...

อ่านต่อ
 
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

4 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...

อ่านต่อ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

 

ม 2564ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...

อ่านต่อ
 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 15 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 15 อัตรา

 

่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องการรับสมัครงาน...

อ่านต่อ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

่วันที่ 11 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา

 

ินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13- 24 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

อ่านต่อ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 

19 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2564ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเป็...

อ่านต่อ
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทั่วไป 23 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทั่วไป 23 อัตรา

 

ทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ...

อ่านต่อ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา

 

2564ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรั...

อ่านต่อ
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

อ่านต่อ
 
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

 

0 มิถุนายน 2564ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

อ่านต่อ
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 52 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 52 อัตรา

 

4ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรม...

อ่านต่อ
 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

 

่วันที่ 19 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ...

อ่านต่อ
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก...

อ่านต่อ
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

- 20 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล...

อ่านต่อ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 28 อัตรา

 

26 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัค...

อ่านต่อ
 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

ันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัคร...

อ่านต่อ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

 

2 - 31 พฤษภาคม 2564ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่...

อ่านต่อ
 
สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

 

- 10 พฤษภาคม 2564ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view