http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเหล่าตำรวจ ประจำปี 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเหล่าตำรวจ ประจำปี 2562

 

็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2546)- บุคคลภายนอกชายโครงการใต้ (ไทย-มุสลิม)มี...

อ่านต่อ
 
 
 
กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราช...

อ่านต่อ
 
สมัครสอบทหารอากาศ 2562 กองทัพอากาศเปิดสอบ 417 อัตรา ด่วน!!!

สมัครสอบทหารอากาศ 2562 กองทัพอากาศเปิดสอบ 417 อัตรา ด่วน!!!

 

น 417 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562...

อ่านต่อ
 
นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร

นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร

 

แผนที่     - เป็นชายโสด อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั...

อ่านต่อ
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา

 

2561 - 4 มกราคม 2562 ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก...

อ่านต่อ
 
กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

 

2562 ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบ...

อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000-16,500บาทจำนวนตำแหน...

อ่านต่อ
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

 

กราคม 2562ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

 

กราคม 2562ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

กราคม 2562ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา

 

ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล...

อ่านต่อ
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

561 - 9 มกราคม 2562 ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ...

อ่านต่อ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเปิดสมัครสอบเป็นพนักงาน 20 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเปิดสมัครสอบเป็นพนักงาน 20 อัตรา

 

ที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ...

อ่านต่อ
 
กองพลทหารราบที่ 9 เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 9 เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา

 

ธันวาคม 2561 ประกาศกองพลทหารราบที่ 9 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ป...

อ่านต่อ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 

ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัคร...

อ่านต่อ
 
กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 60 อัตรา

กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 60 อัตรา

 

้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 

้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตส...

อ่านต่อ
 
ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา

ศูนย์การทหารม้าเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา

 

23 - 29 มกราคม 2562 ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้าร...

อ่านต่อ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 112 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 112 อัตรา

 

ี่ 4 - 27 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 29 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 29 อัตรา

 

ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัคร...

อ่านต่อ
 
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 165 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 165 อัตรา

 

นวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...

อ่านต่อ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 76 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 76 อัตรา

 

ี่ 22 - 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ- ยังไม่ประกาศตำแหน่งการรั...

อ่านต่อ
 
กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

กองทัพบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา

 

ต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหน...

อ่านต่อ
สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 87 อัตรา

สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 87 อัตรา

 

ิงาน จำนวน 87 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม ...

อ่านต่อ
 
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา

 

ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล...

อ่านต่อ
เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2561

 

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง...

อ่านต่อ
 
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา

ระกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจ...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

างอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ี่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ...

อ่านต่อ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคค...

อ่านต่อ
 
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา

2561ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน...

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา

4 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข...

อ่านต่อ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

 

561 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรร...

อ่านต่อ
กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา

กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา

 

นที่ 15 - 21 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั...

อ่านต่อ
 
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา

 

แต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบบุค...

อ่านต่อ
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา

 

2 สิงหาคม 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครค...

อ่านต่อ
 
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัครสอบรับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัครสอบรับราชการ 26 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รั...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 34 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 34 อัตรา

 

หาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view