http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

5ประกาศสำนักงานคนะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื...

อ่านต่อ
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

พฤษภาคม 2565ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็...

อ่านต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

5ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เร...

อ่านต่อ
 
สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง

 

65ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราช...

อ่านต่อ
กรมการข้าว

กรมการข้าว

 

าศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต...

อ่านต่อ
 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

่วันที่ 25-29 เมษายน 2565ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเ...

อ่านต่อ
การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

 

รเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำ ป...

อ่านต่อ
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

งแต่วันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ...

อ่านต่อ
กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

 

ัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2565ตำแหน่งที...

อ่านต่อ
 
กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

 

าศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแ...

อ่านต่อ
กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

 

าคม 2565ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล...

อ่านต่อ
 
สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ษภาคม 2565ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังค...

อ่านต่อ
 
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

 

2565ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร...

อ่านต่อ
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

 

65ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแห...

อ่านต่อ
 
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

 

ระกาศประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอ...

อ่านต่อ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 

ร 77 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ -23 มีนาคม 2565ตำแหน่งที่เปิดรับ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

2565ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

26 เมษายน 2565ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุแ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

 

6 เมษายน 2565ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต...

อ่านต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

65ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
 
กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

 

ีนาคม 2565ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจั...

อ่านต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

565ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉ...

อ่านต่อ
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

– 28 มีนาคม 2565ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ...

อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

21 เมษายน 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคค...

อ่านต่อ
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 4 เมษายน 2565ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหา...

อ่านต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

นาคม 2565ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั...

อ่านต่อ
 
กรมประมง

กรมประมง

 

กรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำ...

อ่านต่อ
 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

 

nbsp;ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่ง...

อ่านต่อ
 
กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

 

2565ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน...

อ่านต่อ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)

 

17 มีนาคม ถึง วันที่ 8 เมษายน 2565ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2565ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ...

อ่านต่อ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 7 - 31 มีนาคม 2565ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การ...

อ่านต่อ
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

่ 9 - 31 มีนาคม 2565ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

กรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหา...

อ่านต่อ
 
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วย...

อ่านต่อ
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

 

าศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

65ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ...

อ่านต่อ
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

 

ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกัน...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

ระกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

5 มีนาคม 2565ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็...

อ่านต่อ
 
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

 

ธ์ 2565ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะ...

อ่านต่อ
กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

8 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565ประกาศกรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ...

อ่านต่อ
 
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

18 มีนาคม 2565ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช...

อ่านต่อ
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

 

5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อ...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร

 

กาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรการจ้...

อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 39 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 39 อัตรา

 

565ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 33 /2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...

อ่านต่อ
 
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

 

ม 2565ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...

อ่านต่อ
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

 

วไป รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565ตำแหน่งที่...

อ่านต่อ
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

มีนาคม 2565ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view