http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

นเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562 ‼️‼A...

อ่านต่อ
 
กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

39; เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ก.ค. 2562 ‼️‼A...

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

 

28204; ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 👉👉&...

อ่านต่อ
 
โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

 

มัครตั้งแต่ 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ⏺⏺ การรับสมัคร ให้ผู้สมัครข...

อ่านต่อ
 
 
 อบจ.ลำพูนเปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

อบจ.ลำพูนเปิดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

 

ดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 📌📌 ตำแ...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

าชการทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวั...

อ่านต่อ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เปิดรับสมัครบุคคลเป็น พนังงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เปิดรับสมัครบุคคลเป็น พนังงานจ้าง

 

า ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคน 2562 👉👉1.)ประเภทของพนักงานจ้าง ลักษ...

อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน(นายสิบตำรวจ) ตำรวจสัญญาบัตร(นายร้อยตำรวจ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน(นายสิบตำรวจ) ตำรวจสัญญาบัตร(นายร้อยตำรวจ)

 

2562 และปี 2563 ❗️ตำรวจเปิดสอบจาก1.บุคลภายนอก[คนที่ยังไม่เป็นตำร...

อ่านต่อ
 
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

 

ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 👉👉ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1...

อ่านต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา

 

ุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กร...

อ่านต่อ
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

มัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2562‼️ 👉ต...

อ่านต่อ
 
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา

 

สอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา การรับสมัครสอบสมัครสอบทางอินเทอร์เ...

อ่านต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา

 

ที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่ง...

อ่านต่อ
 
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

 

ิถุนายน 2562ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลัง...

อ่านต่อ
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา

 

- 20 มิถุนายน 2562 ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุ...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 

ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค...

อ่านต่อ
 
เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง

 

รรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งาน กจ.สป.) จำนวน 18 ตำเเหน่ง ตั้งเเต่วันที...

อ่านต่อ
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

 

จและสังคมแห่งชาติเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

อ่านต่อ
กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

 

62 ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีวิชาชีพเฉพาะ เข้าร...

อ่านต่อ
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบ...

อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ะนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

อัตรา ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร...

อ่านต่อ
ประกาศแล้ว!!! สถานที่สอบ ก.พ. 2562  รายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 62

ประกาศแล้ว!!! สถานที่สอบ ก.พ. 2562 รายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 62

 

นักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้...

อ่านต่อ
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

 

บคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยกองท...

อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ดังนี้ 👨‍🔧ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 🗣ตำแหน่งนาย...

อ่านต่อ
 
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 

พื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 ϧ...

อ่านต่อ
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 📌 1.ตำแหน่งที่จ...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

แหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา 👷&...

อ่านต่อ
 
 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนฯ

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนฯ

 

3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกั...

อ่านต่อ
 
 
สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.

 

รครูและบุคลากรทางการศึกษา ✅ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ...

อ่านต่อ
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร

 

รับสมัคร‼️✅ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา ...

อ่านต่อ
 
กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

 

แต่งตั้ง‼️ ✅ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

ที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเ...

อ่านต่อ
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

▶️ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรง...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

nbsp; พฤษภาคม  2562 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view