http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจ

 สายปราบปราม  สายอำนวยการ

สายปราบปราม
สอบ ป.อาญา 35 ข้อ
วิ.อาญา 35 ข้อ
พยาน 20 ข้อ
พรบ.ตำรวจ+กฎ ก.ตร.+พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง รวมเป็นวิชา เดียวกัน 10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคำนวณ (คณิตศาสตร์) 25 ข้อ

สายอำนวยการ
งานสารบรรณ 25 ข้อ
ภาษาไทย 35 ข้อ
วิชาทักษะงานด้านอำนวยการ 30 ข้อ
พรบ.ตำรวจ+กฎ ก.ตร.+พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง รวมเป็นวิชา เดียวกัน 10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคำนวณ (คณิตศาสตร์) 25 ข้อ

Tags : สอบนายร้อยตำรวจ ติวนายร้อยตำรวจ ติวสอบนายร้อยตำรวจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view