http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

 

สอบ ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงิ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

🔊🔊กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

 

มัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 18...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 355 อัตรา

🔊🔊กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 355 อัตรา

 

บสมัครสอบ ▶️1. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน 13,800 บา...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 63 แล้ว!!!

🔊🔊สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 63 แล้ว!!!

 

.พ. ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มก...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

รสอบ 💥ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 บาท &...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

🔊🔊กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

 

8;📌1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท...

อ่านต่อ
 
🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

 

[ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

 

น่งที่เปิดรับสมัครสอบ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

🔊🔊กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

 

#65039;1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 14 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท&...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 52 อัตรา

🔊🔊กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 52 อัตรา

 

308;▶️1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา

🔊🔊กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 

#128308; ▶️ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน &...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสรรหาข้าราชการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 12,778 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสรรหาข้าราชการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 12,778 อัตรา

 

💥💥กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสรรหาข้าราชการ ...

อ่านต่อ
🔊🔊การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา

🔊🔊การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา

 

;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 💥1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 243 อัตรา

🔊🔊หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 243 อัตรา

 

08;ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข...

อ่านต่อ
🔊🔊บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 24 อัตรา

🔊🔊บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 24 อัตรา

 

ณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

🔊🔊กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

 

54;️1. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บา...

อ่านต่อ
🔊🔊กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

🔊🔊กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

128308;ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน💵💵อัตราเงินเดือน 11,50...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 56 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 56 อัตรา

 

128308;▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15000-1...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 85 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 85 อัตรา

 

ับสมัครสอบ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเง...

อ่านต่อ
 
📌📌เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 433 อัตรา

📌📌เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 433 อัตรา

 

่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 💥💥คุณสมบัติขอ...

อ่านต่อ
กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

 

;🔥🚀🚀🚀 กรมสื่อสารอิเล็กทรกนิกส์ทหารอากาศ เปิ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

🔊🔊สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

ับสมัครสอบ▶️1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการอัตราเงินเ...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 

ี่เปิดรับสมัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 1750...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

🔊🔊สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 💵...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายอายุระหว่าง 18 - 30 ปีบริบูรณ์

🔊🔊กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายอายุระหว่าง 18 - 30 ปีบริบูรณ์

 

การทหาร) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

 

งที่เปิดรับสมัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

 

3; สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน-ราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมั...

อ่านต่อ
📌 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับ ราชการ 7 อัตรา

📌 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับ ราชการ 7 อัตรา

 

ำนักงานก.พ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์...

อ่านต่อ
 
ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ประจำปี 63 มาแล้ว!!!

ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ประจำปี 63 มาแล้ว!!!

 

พร้อมสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม กับสถาบันติว I.Q. Centre กันนะคะ เปิดสอบตำร...

อ่านต่อ
🔊🔊กองบินตำรวจ เปิดสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 30 อัตรา

🔊🔊กองบินตำรวจ เปิดสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 30 อัตรา

 

รับสมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอาก...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 153 อัตรา

🔊🔊กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 153 อัตรา

 

รสอบ 🔷1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเง...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา

 

์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน...

อ่านต่อ
 
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเป็นพนักงาน 6 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเป็นพนักงาน 6 อัตรา

 

5 พฤศจิกายน 2562ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข...

อ่านต่อ
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 153 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 153 อัตรา

 

าคม - 14 พฤศจิกายน 2562ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต...

อ่านต่อ
 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 97 อัตรา

 

คม - 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง รับสมัครส...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ

🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ

 

รับสมัคร1.บุคคลพลเรือน (บุคคลทั่วไป)2.ทหารกองประจำการ3.อาสาสมัครทหารพราน4.ทหารกอ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

รับสมัครสอบ🔴 ✅ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ 💵อัตราเง...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

🔊🔊กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

 

เปิดรับสมัครสอบ ✅1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 💵อัตราเงินเดื...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

🔊🔊กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 

บ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง นักสำรวจดิน อัตราเงินเดือน 18,000...

อ่านต่อ
 
🔊🔊บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 200 อัตรา ประจำปี 2562

🔊🔊บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 200 อัตรา ประจำปี 2562

 

⏺บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา

 

ที่เปิดรับสมัครสอบ▶️1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุ...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ี่ 21 - 28 ตุลาคม 2562 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

 

บ🔴 ▶️1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่า...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

🔊🔊สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

ชการ 🔴ตำแหน่งที่รับสมัคร🔴 1.ตำแหน่งนักวิชาการพัส...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 18 อัตรา

🔊🔊สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 18 อัตรา

 

ดรับสมัครสอบ▶️1. ทนายความ ด้านคดีจำนวน 3 อัตรา✴️คุณสม...

อ่านต่อ
 
🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา

🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา

 

5039;1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา💵อัตราเงินเดือน 15,890 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 3 อ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view