http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

🔊🔊กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

น 25 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.3 ม...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

🔊🔊สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา

 

ับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บา...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

 

่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และเ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

 

บาล เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหญิง ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานประจำปี 2563 จำนวน 95 อัตรา

🔊🔊สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานประจำปี 2563 จำนวน 95 อัตรา

 

165;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ - นิติกร 6 อัตรา - นักวิชาการเงินและบัญช...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

🔊🔊กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

อบ🔴 ▶️ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

🔊🔊กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

 

;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบุ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา

🔊🔊กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา

 

ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง🔴 💥1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมือ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 111 อัตรา

🔊🔊กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 111 อัตรา

 

สมัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับก...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

 

ิดรับสมัครสอบ ▶️1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำน...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดสอบเข้ารับราชการ 58 อัตรา

🔊🔊สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดสอบเข้ารับราชการ 58 อัตรา

 

ี่เปิดรับสมัครสอบ▶️1. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 1...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ🔶🔸 💥💥ตำแหน่ง นักวิ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา

🔊🔊กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา

 

💥รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 &#...

อ่านต่อ
🔊🔊ประกาศ!! เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

🔊🔊ประกาศ!! เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

 

28165;ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย👉- ประกาศรับสมัครคัดเลือ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

 

งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน...

อ่านต่อ
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการประจำปี 2563

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการประจำปี 2563

 

5;สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และเป็น...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 59 อัตรา

🔊🔊กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 59 อัตรา

 

บสมัครสอบ 🔴นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา 👉1. กลุ่มตำแหน่งนา...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

🔊🔊กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

 

ครสอบ 👉1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่อ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นสมาชิก อส. 108 อัตรา

🔊🔊กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นสมาชิก อส. 108 อัตรา

 

เอียดการเรียกบรรจุ💥 ⏩1. กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา

🔊🔊กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา

 

บสมัครสอบ ⏩1. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

🔊🔊สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

บสมัครสอบ🔴 💥💥1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิ...

อ่านต่อ
 
🔈🔈สมัครสอบทหารอากาศ 2563 กองทัพอากาศเปิดสอบ 908 อัตรา ด่วน!!!

🔈🔈สมัครสอบทหารอากาศ 2563 กองทัพอากาศเปิดสอบ 908 อัตรา ด่วน!!!

 

ว!!! รับสมัครทั้งชายและหญิง 📌📌ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ...

อ่านต่อ
 
🔈🔈กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา

🔈🔈กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา

 

ามประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

🔊🔊กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

 

8;🔯1. นายทหหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา▶️▶️คุณส...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

🔊🔊กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

 

08; 💥1. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,00...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

🔊🔊กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

 

- 10 มกราคม 2563 📌📌ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 150 อัตรา (ชาย/หญิง)

🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 150 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระด...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา สมั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

 

บสมัครสอบ🔴 💥1. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 24 อัตรา

🔊🔊กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 24 อัตรา

 

สอบ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัต...

อ่านต่อ
🔊🔊ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 300 อัตรา

🔊🔊ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 300 อัตรา

 

มัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 300 อั...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

ที่เปิดรับสมัครสอบ 🔴1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

🔊🔊สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

ที่เปิดรับสมัครสอบ ✅1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญา...

อ่านต่อ
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 2563

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 2563

 

ับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารข...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

🔊🔊กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

 

ุและแต่งตั้ง 📌📌ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ
🔊🔊ทหารพราน นาวิกโยธิน หญิง/ชาย เปิดรับ 53 อัตรา

🔊🔊ทหารพราน นาวิกโยธิน หญิง/ชาย เปิดรับ 53 อัตรา

 

องทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน หญิง/ชาย เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังก...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

🔊🔊สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

 

สอบ ▶️1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงิ...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

🔊🔊กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

 

มัครสอบ ▶️1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 18...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 355 อัตรา

🔊🔊กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 355 อัตรา

 

บสมัครสอบ ▶️1. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน 13,800 บา...

อ่านต่อ
🔊🔊สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 63 แล้ว!!!

🔊🔊สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 63 แล้ว!!!

 

.พ. ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มก...

อ่านต่อ
 
🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

🔊🔊สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

 

รสอบ 💥ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 บาท &...

อ่านต่อ
🔊🔊กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

🔊🔊กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

 

8;📌1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท...

อ่านต่อ
 
🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

 

[ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน ...

อ่านต่อ
 
🔊🔊กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

🔊🔊กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา

 

น่งที่เปิดรับสมัครสอบ🔴 ▶️1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบั...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view