http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา

 

ฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ...

อ่านต่อ
 
 เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น...

อ่านต่อ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

 

าคม 2561ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา...

อ่านต่อ
 
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

 

21 - 30 พฤษภาคม 2561ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบ...

อ่านต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา

 

ที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

 

งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง...

อ่านต่อ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา

 

5 - 21 พฤษภาคม 2561ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเล...

อ่านต่อ
 
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

 

รด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทร...

อ่านต่อ
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 24 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 24 อัตรา

 

5 พฤษภาคม 2561ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป...

อ่านต่อ
 
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 40 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 40 อัตรา

 

เทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2561ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื...

อ่านต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

 

่วันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
 
โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 206 อัตรา ประจำปี 2561

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ 206 อัตรา ประจำปี 2561

วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์&nb...

อ่านต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

ันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอ...

อ่านต่อ
 
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

ายน - 2 พฤษภาคม 2561ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองห...

อ่านต่อ
 
กรมควบคุมโรคเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมควบคุมโรคเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่...

อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2561ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 67 อัตรา

้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ช...

อ่านต่อ
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ...

อ่านต่อ
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

น็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ร...

อ่านต่อ
บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ป.ตรีทุกสาขา

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ป.ตรีทุกสาขา

 

งแต่วันที่ 4 - 25 เมษายน 2561ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โท...

อ่านต่อ
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

 

เอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัค...

อ่านต่อ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 181 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 181 อัตรา

 

ันที่ 23 - 30 เมษายน 2561ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสม...

อ่านต่อ
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 80 อัตรา

 

่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสม...

อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

แต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่...

อ่านต่อ
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

ที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับ...

อ่านต่อ
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา

ยน 2561ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...

อ่านต่อ
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา

 

8 เมษายน 2561ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ...

อ่านต่อ
สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 แล้ว!!!

 

ิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทาง...

อ่านต่อ
 
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

 

น 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส...

อ่านต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

19 เมษายน 2561ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...

อ่านต่อ
 
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  

นธ์ - 19 มีนาคม 2561ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

อ่านต่อ
กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา

  

อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัด...

อ่านต่อ
 
กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

  

คม 2561ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช...

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา

  

ที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ
 
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

  

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการคุ...

อ่านต่อ
กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

  

ันธ์ - 16 มีนาคม 2561ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารก...

อ่านต่อ
 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

  

- 20 มีนาคม 2561รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล...

อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561

  

ครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว...

อ่านต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดสมัครสอบรับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดสมัครสอบรับราชการ 9 อัตรา

  

ภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมั...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

  

- 19 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเ...

อ่านต่อ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 49 อัตรา

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 49 อัตรา

  

ะกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค...

อ่านต่อ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

  

อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว...

อ่านต่อ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

  

ันธ์ - 5 มีนาคม 2561ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ...

อ่านต่อ
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา

  

่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง นักวิชาการแ...

อ่านต่อ
กรมศุลกากร เปิดสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมศุลกากร เปิดสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

  

ม - 9 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง...

อ่านต่อ
 
กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

  

นเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ร...

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

  

ม - 9 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคั...

อ่านต่อ
 
กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

  

- 21 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view