http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 81 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา ได้แก่
- ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 65 อัตรา ได้แก่
- ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
- ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งแพทย์แผนจีนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา  
- ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  
- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711, 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565 ในวันราชการ ภาคเข้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view