http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตำแหน่งที่รับสมัคร


1.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน    จำนวน 1 อัตรา
2.นักบริหารทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา
3.นักบัญชีการเงิน     จำนวน 1 อัตรา
4.นักบริหารเงินอุดหนุน     จำนวน 1 อัตรา
5.หัวหน้าเลขานุการ    จำนวน 1 อัตรา
6.นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
7.นักวิชาการบริหารโครงการ (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)    จำนวน 1 อัตรา
8.นักวิชาการติดตามประเมินผล (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
9.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล) จำนวน 2 อัตรา
10.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ) จำนวน 2 อัตรา
11.เลขานุการ    จำนวน 1 อัตรา


การรับสมัครสอบ


1. ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3vglBtx
3. ช่องทางติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 065 5045277
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565


ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com 

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view