http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน

2 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพ

4 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

5 เจ้าพนักงานประมง
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดชุมพร)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6 เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่างจังหวัด
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 4 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com


Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view