http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักอนามัย กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 1183 อัตรา

สำนักอนามัย กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 1183 อัตรา

สำนักอนามัย กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ 1183 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย พนักงานช่วยงานด้านธุรการ, พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ
จำนวน 138 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร

2. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 700 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

3. พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 345 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานี นพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 2615 , 0 2203 2810

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view