http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2564

ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี)
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office


2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี)
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office


3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น)
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น))
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ (ลพบุรี))
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

6 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.0 2501 2438

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view