http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา(ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
4. ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา
6. พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
8. พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

9. พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา
10. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)
12. พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)
13. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา
14. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา
15. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา
16. ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
17. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view