http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊️สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา

🔊🔊️สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา
🔊🔊️สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา
📌📌ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
👉1. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
จำนวน 34 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ
👉2. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.
จำนวน 2 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ
🌼🌼การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://lgp.thaijobjob.com/
🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=337

Tags : พนักงานจ้าง

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view