http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 150 อัตรา (ชาย/หญิง)

🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 150 อัตรา (ชาย/หญิง)
🔊🔊ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 150 อัตรา (ชาย/หญิง)

💥💥ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562

🔴🔴ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
ประมาณ 150 อัตรา

คุณสมบัติ
▶️1. เพศ ชาย/หญิง
▶️2. มีสัญชาติไทย
▶️3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563)
▶️4. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึงวิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
▶️▶️4.1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชีบัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
▶️▶️4.2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงินการเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศการจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
▶️▶️4.3) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
▶️5. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563)

📌📌การรับสมัครสอบ
สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานการเงินระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=35

Tags : พนักงานการเงิน

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view