http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา
🔊🔊นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา

💥💥ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน อัตราเงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมเงินเดือนเริ่มต้น 27,920 บาท อยู่ตำแหน่งสอบสวน จากนั้นสามารถขอย้ายที่ทำงานและย้ายสายงานได้

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 700 อัตรา แบ่งเป็น
▶️1. บุคคลภายนอก เพศหญิง [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา
▶️2. บุคคลภายนอก เพศชาย [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา
▶️3. บุคคลภายใน ตำแหน่งใดก็ได้ หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 400 อัตรา
▶️4. บุคคลภายใน เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 200 อัตรา

⭐️⭐️วุฒิที่รับ⭐️⭐️
บุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] นิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต
บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] นิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต

✍️✍️วิชาที่ใช้สอบ
🔴1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน (ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ ภาษาไทย 20 ข้อ)
🔴2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
⚡️2.1 ประมวลกฎหมายอาญา 25 ข้อ
⚡️2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 25 ข้อ
⚡️2.3 กฎหมาย ลักษณะพยาน 25 ข้อ
⚡️2.4 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
2.5 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

📌📌นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แจ้งข่าวเพื่อเตรียมตัวสอบ คาดว่าอาจเปิดช่วงต้นปี 2563 [ รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ ]

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://main.nine100.com/inquiry-63/

Tags : งานราชการ สอบตำรวจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view