http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา

💥💥ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
▶️1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️2. ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 21 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

▶️3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (คนพิการ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

▶️8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง🔴
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาข่าวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

✴️✴️การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php…

Tags : พนักงานจ้าง

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view