http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับ ราชการ 7 อัตรา

📌 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับ ราชการ 7 อัตรา
📌 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบเข้ารับ ราชการ 7 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงานก.พ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

🔊🔊 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

🙂 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
✴️ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
😄 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
(3) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
(4) สาขาวิชารัฐศาสตร์
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(6) สาขาวิชาการจัดการ
(7) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการประเมินผลการศึกษา หรือทางการวัดผลการศึกษา
(8) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
(9) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

✴️✴️ 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
😄 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
(3) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

📌📌 การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view