http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ

🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ

🔊🔊เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2563 / สมัครจ่าทหารเรือ / สอบจ่าทหารเรือ

📌📌รับสมัคร
1.บุคคลพลเรือน (บุคคลทั่วไป)
2.ทหารกองประจำการ
3.อาสาสมัครทหารพราน
4.ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ

🔴🔴1.คุณสมบัติ
1.1 บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545)
1.2 ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2563 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)
1.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)
1.4 ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)

✴️✴️2.วุฒิ
2.1 ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

▶️▶️3.มีสัญชาติไทย
3.1 บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3.2 หากมารดาไม่มีสัญชาติไทย บิดาต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น จึงจะสมัครได้
3.3 หากบิดาไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถสมัครได้

➡️➡️หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ ปวช. ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นาม-สกุล(ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

‼️‼️การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://main.nine100.com/navy-63/

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view