http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา
🔊🔊สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

🔴ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ🔴
▶️1. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
✴️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

▶️2. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
✴️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

▶️3. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
✴️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

▶️4. ครู กศน. ตำบล
จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
✴️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

📌📌การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=250

Tags : พนักงานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view