http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา

🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา

🔊🔊องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา

🔴ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร🔴
▶️1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
💵อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้
1.4 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 คุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

▶️2. ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม
💵อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา

▶️3. ตำแหน่ง นักบัญชี 3
💵อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.2 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel

▶️4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
💵อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.2 วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

▶️5. ตำแหน่ง นิติกร 3
💵อัตราเงินเดือน 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5.2 วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
5.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

▶️6. ตำแหน่ง บุคลากร 3
💵อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
6.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6.2 วุฒิปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

▶️7. ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง 2
💵อัตราเงินเดือน 10150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
7.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
7.2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค

☣️☣️การรับสมัคร☣️☣️
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php

Tags : พนักงานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view