http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน 22 ตำแหน่ง

สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน 22 ตำแหน่ง

🔊🔊 สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน 22 ตำแหน่ง

📌📌 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
➡️ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 งานช่างก่อสร้าง 4 ตำแหน่ง
➡️ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง 2 ตำแหน่ง
➡️ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 งานช่างก่อสร้าง 3 ตำแหน่ง
➡️ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 งานช่างสำรวจ 3 ตำแหน่ง
➡️ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/งานเขียนแบบ 10 ตำแหน่ง

🔴🔴 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้
👉👉 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ อนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ

✴️✴️ ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องกระจก สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 52 ถนนเศรษศิริ แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ส.ค. 2562 ในวันเวลาราชการ

🙏🙏 ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=12516

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view