http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา‼️

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

✴️คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view