http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง

👉*️⃣ เทศบาลเมืองปัตตานี *️⃣👈 
✍️รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(งาน กจ.สป.) จำนวน 18 ตำเเหน่ง 
ตั้งเเต่วันที่ 6-17 มิถุนายน พ.ศ.2562

ด้วยเทศบาลเมืองปัตตานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ข้อ 19 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำเเหน่ง 19 อัตรา

📌โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้📌

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำเเหน่งเเละรายละเอียดจ้าง 
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 
1 อัตรา (ปฎิบัติงานผู้ช่วยเทศกิจ) 
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง ยาม จำนวน 1อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง คนงานจ้างทั่วไป 
(ห้อง CCTV ) 
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานขับรถยนตร์ 
จำนวน 1อัตรา ( ปฎิบัติงานขับรถดับเพลิง ) 
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา 
1.6 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง คนงานทั่วไป 
จำนวน 1 อัตรา(ปฎิบัติงานพัสดุเเละทรัพย์สิน) 
1.7 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
(ปฎิบัติงานผู้ช่วยช่างเขียนเเบบ) 
1.8 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 
1.9 พนักงานขับเคื่องจักรกล ขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 
1.10 พนักงานทั่วไป ตำเเหน่ง งานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
(ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงถนน) 
1.11 พนักงานทั่วไป ตำเเหน่ง งานทั่วไป จำนวน 1อัตรา 
(ปฎิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) 
1.12 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
จำนวน 1อัตรา 
1.13 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
1.14 พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานจดมาตวัดนํ้า 
จำนวน 1 อัตรา 
1.15 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล 
จำนวน 1 อัตรา 
1.16 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
จำนวน 1 ตำเเหน่ง 
1.17 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ 
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 
1.18 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งผู้ช่วยนักจัดการงาน 
ทั่วไป จำนวน 1 ตำเเหน่ง 
1.19 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่งผู้ช่วยบรรณารัก 
จำนวน 1 ตำเเหน่ง

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view