http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 26 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 23-29 เมษายน 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 26 ตำแหน่ง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 23-29 เมษายน 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งต่างๆ  จำนวน  26  ตำแหน่ง 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  23-29  เมษายน  2562

1. ชื่อกลุ่มงาน  ตำแหน่ง

 1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 201 อัตรา ดังต่อไปนี้

 กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา

(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา

(5) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา

(6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา

(7) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา

 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(10) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

(12) นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

(13) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

(14) ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(15) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา

(16) นิติกร จำนวน 7 อัตรา

(17) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา

(18) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

(19) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา

(20) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา

(21) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

(22) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(23) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา

(24) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(25) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

(26) สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

2. การรับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์

https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view