http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 2,700 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 2,700 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  จำนวน  2,700  อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่  22  เมษายน  -  1  พฤษภาคม  2562

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  1,000  อัตรา

ตำแหน่ง  ผบ.  หมู่  (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)  ในสังกัด  ตชด.  ภาค  4

-   ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่  14  จังหวัด  โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า  6  เดือน  นับถึงวันเปิดรับสมัคร  700  อัตรา

-   ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคอื่นๆ  300  อัตรา 

ตำรวจภูธรภาค  9  จำนวน  1,700  อัตรา

ตำแหน่ง  ผบ.  หมู่  (หน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)  ในสังกัดภาค  9

-           ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาค  9  (สงขลา,  ตรัง,  พัทลุง,  สตูล,  ยะลา,  ปัตตานี  และนราธิวาส)  โดยต่อเนื่อง  1,190  อัตรา

-          บุคคลทั่วไป  510  อัตรา

รับสมัครทาง  www.policeadmission.org

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view