http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งและจำนวนที่รับ
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62) 
- เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
- เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก 
- ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62
- มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
TOEIC 495 คะแนน 
TOEFL IBT 60 คะแนน 
CU-TEP 60 คะแนน 
IELTS 4.5 คะแนน 
ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน) 
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
- กรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษา ก็สามารถสมัครสอบได้โดยให้ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ สถานที่รับสมัครที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view