http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา


กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการ

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view