http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ( ชาย,หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการจำนวน 10 อัตรา

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ( ชาย,หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการจำนวน 10 อัตรา

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ( ชาย,หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการจำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 6 อัตรา พนักงานธุรการ 2 อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เพศชาย
- เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 
- เป็นทหารกองหนุนชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5
- เป็นบุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
- งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2541-2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.2 เพศหญิง
- เป็นบุคคลพลเรือนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.3 ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
1.3.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.3.2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.3.3 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือสูงกว่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.3.4 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.3.1-1.3.3 หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2. การรับสมัคร
- ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-27 มกราคม 2562
- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30 น. )
- สถานที่รับสมัคร กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view