http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา
3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา
12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ
Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view