http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562

กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- คุณสัมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าโดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอมปลาย มาคิดเฉลี่ยสะสมรวม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
1.2 มีพื้นฐานความรู้ด้านดนตรี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ในระดับมาตรฐานสากล ไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 เป็น ชายหรือหญิง โสด มีอายุครบ 15 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบรูณ์ โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด ( เกิดระว่าง 
1 มกราคม 2544- 31 ธันวาคม2547 )
- ระยะเวลาการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 - วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- วิธีการรับสมัคร
จะรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น และผู้สมัครสามรถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร 0-2475-3054 และ 0-2475-5292 มือถือ 0987259551

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view