http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
12. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view