http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มีสเตอร์ประปา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร โยธา
2. วิศวกร เครื่องกล
3. วิศวกร คอมพิวเตอร์
4. วิศวกร สิ่งแวดล้อม
5. วิศวกร แหล่งน้ำ
6. นักวิทยาศาสตร์
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักบัญชี
9. นักวิเคราะห์ระบบงาน
10. บุคลากร
11. เศรษฐกร
12. นักบริหารงานทั่วไป

13. นักบริหารงานพัสดุ
14. ช่างโยธา
15. ช่างไฟฟ้า
16. นักประชาสัมพันธ์
17. พนักงานการเงินและบัญชี
18. พนักงานพัสดุ
19. นิติกร
20. เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
21. วิศวกร ไฟฟ้า
22. ช่างเครื่องกล
23. วิทยากรฝึกอบรม

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://job.pwa.co.th/

Tags : รัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view