http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย 198 อัตรา
เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน. จำนวน 198 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงาน กศน.

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป
จำนวน 174 อัตรา
กลุ่มวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การพัฒนาสังคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การบริหารและจัดการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.2 หน่วยที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา)
จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.3 หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
จำนวน 8 อัตรา
กลุ่มวิชา การประกอบอาชีพ
2. อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2.2 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
2.3 ผู้ที่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.nfe-recruit.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากนั้น ให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ และไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view