http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา       รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
- ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเคสื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพสิง จำนวน 298 อัตรา
- ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญขี จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

Tags :

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view