http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ [หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไลน์) ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน ผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐฯ และปรับระดับเป็นวิศวกรไฟฟ้า ของ กฟภ. ต่อไป

[กำหนดการรับสมัคร]
- จำหน่ายใบสมัคร : 20 ก.พ. 61 - 20 มี.ค. 61
- รับสมัคร : 14 - 20 มี.ค. 61
- สอบข้อเขียน : 31 มี.ค. 61* (คณิต, วิทย์, อังกฤษ)
- ประกาศผลสอบข้อเขียน : 9 เม.ย. 61
- ทดสอบสมรรถภาพ : 11 เม.ย. 61
- ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 12 เม.ย. 61
- สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค : 18-20 เม.ย. 61
- ประกาศผลสอบ : 4 พ.ค. 61
- เปิดภาคเรียนที่ 1 : 16 พ.ค. 61

[คุณสมบัติผู้สมัคร]
- เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2544 ถึง 31 มี.ค. 2546 เท่านั้น
- เป็นโสด มีสัญชาติไทย
- จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2559ที่ผ่านการเรียน รด. ปี1 หรือ จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2560 
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง - 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- คะแนนเฉลั้ยนสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
- ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

[หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร]
- ใบสมัครของ รรช.
- [ม.3] ใบรับรองจาก รร. เดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
- [ม.4] ปพ.1(ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
- รูปถ่ายที่อัดครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
- ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท
- เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครด้วย

*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น
สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-559

Tags : งานราชการ , โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view