http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 82 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2561 จำนวน 82 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2561 จำนวน 80 อัตรา และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในควบคุมของกองทัพเรือ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๒. อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
๕. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
๖. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
๑. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
๒. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
๓. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน

การรับสมัครสอบ
-สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
เปิดรับสมัคร 12 - 16 มีนาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas
เปิดรับสมัคร 22 มกราคม - 19 มีนาคม 2561 โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ , กรมอู่ทหารเรือ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view