http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

การรับสมัครสอบ
ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK Tower) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view