http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561

ประกาศกองพลพัฒนาที่ 1 เรื่อง รับสมัครพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง จำนวน 2 อัตรา 
4.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
5.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา
6.ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่ง ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่ง พลขับ จำนวน 2 อัตรา
10.ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.เป็นพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3.มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี ยกเว้นพลขับ ต้อง 22 - 30 ปี สูง 160 ซม.
4.สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

การรับสมัครสอบ
กำหนดการรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยพงษ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view