http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ

3. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nfc.thaijobjob.com

Tags : งานราชการ , สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view