http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 226 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 226 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 226 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริการ จำนวน 16 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 22 อัตรา (ชาย)
3. ลูกมือช่าง จำนวน 15 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 11 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

8. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างสี จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
13. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
14. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 144 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

Tags : งานราชการ , พนักงานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view