http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศำสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชำการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชำการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view