http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 21 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 21 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
1. คุณวุฒิปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา

5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญและฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณ์งานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั้มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารุ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ บริษัทไปรษณีย์ไทย

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view