http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เหตุผลที่ต้องสอบภาค ก.

เหตุผลที่ต้องสอบภาค ก.

เหตุผลที่ต้องสอบภาค ก.

            ภาค ก. ถือได้ว่าเป็นการวัดความสามารถทางสมองของมนุษย์ 7 ด้านและทฤษฎีที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ “ทฤษฎีของเทอร์สโตน (L.L.Thurstone)” และนักวัดผลได้นำทฤษฎีมาใช้ในการทดสอบสมองของผู้เข้าสอบ โดยทฤษฎีทั้ง 7 ด้าน มีดังนี้
            1. Number Factor                    การวัดความสามารถด้านตัวเลข   
            2. Verbal Factor                       การวัดความสามารถด้านภาษา
            3. Reasoning Factor                การวัดความสามารถด้านเหตุผล
            4. Memory Factor                    การวัดความสามารถด้านความจำ
            5. Word Fluency                      การวัดความสามารถด้านการใช้คำ
            6. Perception Factor                การวัดความสามารถด้านการสังเกต
            7. Space Factor                        การวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

1. Number Factor การวัดความสามารถด้านตัวเลข
            การวัดด้าน Number Factor ทุกคนที่สอบ ภาค ก. จะต้องผ่านและเคยทำข้อสอบทุกคน เช่นอนุกรม (series) หรือโจทย์ปัญหาทางคณิตสาสตร์
            คนที่ทำข้อสอบได้ดี หรือมีทักษะทางด้านนี้มาก เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำงานธนาคาร การบัญชี หรือนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2. Verbal Factor การวัดความสามารถด้านภาษา
            Verbal Factor เป็นการวัดทักษะทางภาษา การจับใจความ การหาความหมาย เช่น การหาความหมายใกล้เคียง การหาคำตรงข้าม
            คนที่มีทักษะด้านนี้ หรือทำข้อสอบได้ดี เหมาะที่จะประกอบอาชีพ เป็น นักกฎหมาย หรือ อาจารย์สอน

3. Reasoning Factor การวัดความสามารถด้านเหตุผล
            Reasoning Factor คือการวัดความสามารถด้านการใช้เหตุผล หนึ่งในนั้นคือ อุปมา- อุปไมย, การสรุปความ

4. Memory Factor การวัดความสามารถด้านความจำ
            Memory Factor เป็นการวัดความจำ เช่นอาจจะมีข้อความสั้น ๆ แล้วให้ผู้ทำข้อสอบตอบว่าจำอะไรได้บ้าง

5. Word Fluency การวัดความสามารถด้านการใช้คำ
            Word Fluency เป็นการวัดความสามารถด้านการใช้คำ ผู้ที่จะทำข้อสอบด้านนี้ได้ดี ต้องรู้ความหมายของคำนั้น ๆ ในการสอบก็จะมี เช่น การเติมคำ การเรียงคำให้มีความหมาย การหาความหมายของคำ เป็นต้น
            คนที่มีทักษะด้านนี้ หรือทำข้อสอบได้ดี เหมาะที่จะประกอบอาชีพ ธุรการ  นักเขียน โฆษกหรือผู้ประกาศข่าว

6. Perception Factor การวัดความสามารถด้านการสังเกต
            ข้อสอบประเภทนี้ก็ยังออกสอบบ้างในปัจจุบัน เช่น นำรูปภาพ 4 ภาพ แล้วให้หารูปภาพที่มีความแตกต่าง นอกจากจะเป็นแบบรูปภาพแล้ว ก็อาจจะเป็นแบบ ตัวเลข หรือตัวอักษร
            คนที่มีทักษะด้านนี้ หรือทำข้อสอบได้ดี เหมาะที่จะประกอบอาชีพ เสมียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือพิมพ์ดีด ช่างโยธา เป็นต้น

7. Space Factor การวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
            ข้อสอบประเภทนี้เป็นการวัดด้านการมองเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ เช่น การซ้อนภาพ การหมุนภาพ การตัดกระดาษ การพับกล่อง
            คนที่มีทักษะด้านนี้ หรือทำข้อสอบได้ดี เหมาะที่จะประกอบอาชีพ นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร นักเขียนแบบ

 

Credit : http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=425.0

Tags : สอบภาค ก. ภาค ก.

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view