http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจ

ติวเข้ม

นายร้อยตำรวจ

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน & กลุ่มงานเทคนิค

นายร้อยตำรวจ

ติว 3 วิชาหลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ

 สายสอบสวน  สายอำนวยการ นักวิทยาศาสตร์ (สพฐ.ตร.) สายงานบัญชี

 สายปราบปราม  สายอำนวยการ 

สายปราบปราม
สอบ ป.อาญา 35 ข้อ
วิ.อาญา 35 ข้อ
พยาน 20 ข้อ
พรบ.ตำรวจ+กฎ ก.ตร.+พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง รวมเป็นวิชา เดียวกัน 10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคำนวณ (คณิตศาสตร์) 25 ข้อ

สายอำนวยการ
งานสารบรรณ 25 ข้อ
ภาษาไทย 35 ข้อ
วิชาทักษะงานด้านอำนวยการ 30 ข้อ
พรบ.ตำรวจ+กฎ ก.ตร.+พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง รวมเป็นวิชา เดียวกัน 10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคำนวณ (คณิตศาสตร์) 25 ข้อ

Tags : สอบนายร้อยตำรวจ ติวนายร้อยตำรวจ ติวสอบนายร้อยตำรวจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view