http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กฎหมายลักษณะพยาน

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบนายร้อยตำรวจ - กฎหมายลักษณะพยาน

1. ข้อใดถูก
ภาพถ่ายห้องพิพาทเป็นพยานวัตถุ
รูปร่างลักษณะของบุคคลเป็นพยานวัตถุ
แผนที่สังเขปที่เกิดเหตุรถชนกัน ซึ่งพนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นเป็นพยานเอกสาร
ถูกทุกข้อ

2. พนักงานสอบสวนเบิกความเป็นพยานต่อศาลประเด็นว่า จำเลยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำอย่างไร ถือว่าพนักงานสอบสวนเป็นพยานประเภทใด
ประจักษ์พยาน
พยานผู้เชี่ยวชาญ
พยานบอกเล่า
พยานแวดล้อมกรณี

3. ข้อใดถูก
บาดแผล เป็นพยานวัตถุ
ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นพยานวัตถุ
ข้อมูลที่พิมพ์จากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นพยานเอกสาร
ถูกทุกข้อ

4. พยานร่วม หมายถึง
พยานที่โจทก์และจำเลยอ้างร่วมกัน
พยานที่นำสืบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่เห็นเหตุการณ์อันเดียวกัน
พยานหลายคนที่เต็มใจมาเป็นพยานร่วมกัน
พยานที่ศาลหมายเรียกเข้ามาเป็นพยานในคดี

5. นายมั่น เป็นพยานในกรณีรถยนต์เฉี่ยวชน นายมั่น ให้การว่าตนเห็นแต่รถยนต์ของจำเลยคันหนึ่งวิ่งมาทางซีกขวาของถนนซึ่งผิดกฎจราจร แต่ขณะรถเฉี่ยวชนกันนั้นตนไม่เห็น ดังนี้ นายมั่นถือว่าเป็นพยานประเภทใด
พยานแวดล้อมกรณี
ประจักษ์พยาน
พยานบอกเล่า
พยานชั้น 1

6. ในคดีอาญานั้น โดยหลักแล้วโจทก์ต้องมีหน้าที่นำสืบ หรือภาระการพิสูจน์เสมอไป เว้นแต่กรณีใด
เมื่อจำเลยรับสารภาพ
จำเลยจะยกข้อต่อสู้เพื่อให้ตนได้รับการยกเว้นโทษ หรือลดหย่อนผ่อนโทษภาระการพิสูจน์จึงจะตกอยู่กับจำเลย
กรณีที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง
ถูกข้อ 1 และข้อ 2

7. เอกสารมหาชนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง เป็นหน้าที่ของบุคคลใดที่ต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้น
คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายัน
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้
โจทก์
จำเลย

8. ข้อใดถูก
คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานร่วมกัน
การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้น โดยไม่มีข้อยกเว้น
คู่ความฝ่ายหนึ่งจะอ้างคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพยานของตนหรือจะอ้างตนเองเป็นพยานไม่ได้
พยานทุกคนต้องเบิกความด้วยวาจาและห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล หรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ

9. เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรอง หรือสำเนาอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนที่มีคำพิพากษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้น กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง ใครเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้น
คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายันตน
คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นต่อศาล
คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อน
คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบหลัง

10. ในกรณีศาลสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กรณีที่คู่ความฝ่ายผู้ถูกตรวจไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจพิสูจน์ ดังนี้ ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้อง
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายที่ไม่ยอมให้ตรวจกล่าวอ้าง
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ายที่ไม่ยอมให้ตรวจนั้นได้กระทำความผิดจริง
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายร้องขอให้ตรวจกล่าวอ้าง
ให้ถือว่าฝ่ายที่ร้องขอให้ตรวจ และฝ่ายผู้ถูกตรวจ ไม่มีใครได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

11. ในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง พนักงานอัยการอ้างส่ง สำเนาเอกสาร ซึ่งเป็นจดหมายที่จำเลยติดต่อขายอาวุธปืนของกลางศาลจะรับฟังเป็นพยานประกอบการลงโทษจำเลยได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ต้นฉบับเอกสาร
ได้ ถ้าหากจำเลยไม่ได้โต้แย้ง และมีพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ
ได้ ถ้าหากต้นฉบับเอกสารสูญหาย
รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นไม่ได้เลย

12. ในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง โจทก์ฟ้องว่าจำเลยว่าทำร้ายร่างกายโจทก์ ในวันนัดพร้อม ศาลสอบถามจำเลยว่า จะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ จำเลยให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว ศาลนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยตามที่คู่ความมีวันว่างตรงกัน จำเลยแถลงว่า จำเลยขอนำสืบพยานจำเลยก่อนว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ ดังนี้ ทำได้หรือไม่
ทำได้ แล้วแต่คู่ความจะตกลงกัน และศาลมีคำสั่งอนุญาต
ทำไม่ได้ เพราะคดีอาญา โจทก์ต้องมีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ความผิดก่อน
ทำได้ ถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาต
ทำได้ เพราะคดีอาญาต้องให้สิทธิจำเลยอย่างเต็มที่

13. โจทก์มีจ่าสิบตำรวจ ส. เบิกความเป็นพยานเพียงปากเดียว โดยไม่เห็นเหตุการณ์ คงมีเพียงคำรับสารภาพของจำเลยเท่านั้น ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์จะฟังว่าจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
รับฟังได้ แต่น้ำหนักพยานน้อย
เป็นดุลยพินิจของศาล

14. โจทก์ไม่ได้ตัวผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยาน เพราะตายเสียก่อน แต่ก็มีผู้ที่อยู่กับผู้เสียหายเห็นจำเลยและพวกมายังที่เกิดเหตุ บิดามารดาของผู้เสียหายที่ได้รับคำบอกเล่าจากผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนซึ่งสอบปากคำของผู้เสียหาย แพทย์ผู้ตรวจพบน้ำอสุจิในช่องคลอดผู้เสียหายมาเป็นพยาน ดังนี้ รับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่
รับฟังลงโทษไม่ได้
รับฟังลงโทษได้
รับฟังได้ แต่น้ำหนักพยานน้อย
เป็นดุลยพินิจของศาล

15. จำเลยกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามฟ้องโจทก์ แต่ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ โจทก์นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบว่าจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณา ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์จะมีน้ำหนักพอที่จะลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ ได้หรือไม่
ไม่มีน้ำหนักพอลงโทษจำเลยได้
มีน้ำหนักพอลงโทษจำเลยได้
มีน้ำหนักพยาน แต่จะต้องนำพยานอื่นมาประกอบ
แล้วแต่ดุลยพินิจของศาล

16. ข้อใดไม่ใช่เอกสารมหาชน
ใบสำคัญการสมรส
ใบมรณบัตร
สูติบัตร
หลักฐานการรักษาตัวของผู้ป่วย

17. คดีอาญาเรื่องหนึ่ง พนักงานสอบสวนยึดธนบัตรของกลางเป็นพยานวัตถุ ที่เจ้าพนักงานตำรวจใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย แต่มิได้ลงบันทึกประจำวันไว้ พนักงานอัยการโจทก์อ้างเป็นพยานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยในชั้นศาลได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะไม่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นพยานหลักฐาน
ไม่ได้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยตรง
ได้ เพราะศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานทุกชนิด
ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนนำไปลงบันทึกประจำวันในภายหลัง

18. อัยการโจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดฟันผู้เสียหายถึงบาดเจ็บสาหัสรักษาประมาณ 20 กว่าวันจึงจะหาย ขอให้ลงโทษตาม ป.อ.มาตรา 297 จำเลยให้การรับสารภาพ ผู้เสียหายยื่นคำร้องว่ารักษาบาดแผล 10 วันหาย จำเลยเป็นคนดี ขอให้ลงโทษสถานเบา โจทก์จำเลยไม่สืบพยาน ดังนี้ เมื่อโจทก์ไม่คัดค้านและมิได้ขอสืบพยาน ดังนี้ ศาลจะลงโทษจำเลยในความผิดฐานใด
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตาม ป.อ. มาตรา 295
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตาม ป.อ. มาตรา 391
ศาลลงโทษไม่ได้ เพราะอัยการไม่นำสืบให้ได้ความชัดว่ากระทำความผิด ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

19. พนักงานสอบสวนบอกกับผู้ต้องหาคนหนึ่งว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นเขารับสารภาพปรักปรำผู้ต้องหาแล้ว ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริงจึงให้การรับสารภาพและซัดทอดคนอื่นบ้าง ดังนี้ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
ต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ไม่เป็นการต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
รับฟังได้ แต่น้ำหนักพยานน้อย
รับฟังได้หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล

20. ส. ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนจาก ส. แล้วเจ้าพนักงานเสนอว่าหาก ส. ไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากผู้จำหน่ายให้ก็จะไม่ดำเนินคดี ส. จึงไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย ต่อมา ส. มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ ดังนี้ คำเบิกความของ ส. จะรับฟังเป็นพยานได้หรือไม่
รับฟังเป็นพยานได้
รับฟังเป็นพยานได้ แต่มีน้ำหนักน้อย
รับฟังเป็นพยานไม่ได้
รับฟังได้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Tags : นายร้อย ตำรวจ พยาน กฎหมาย ข้อสอบ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view