http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กฎหมาย วิ.อาญา

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบนายร้อยตำรวจ - กฎหมาย วิ.อาญา

1. ข้อใดถูก
ผู้ต้องหา หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิดและถูกฟ้องต่อศาลแล้ว
ผู้ต้องหา หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิดและศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว
ผู้ต้องหา หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ผู้ต้องหา หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด และถูกอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว

2. ข้อใดคือ จำเลย
ศาลไต่สวนแล้วสั่งว่าคดีมีมูลให้ทำการประทับรับฟ้อง
พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีต่อศาล
ถูกข้อ 1 และ 2

3. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของจำเลย
แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
ให้ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการพิจารณาคดีของศาล

4. กรณีผู้เยาว์เป็นผู้เสียหาย ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทน
ผู้อนุบาล
ผู้พิทักษ์
ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้บุพการี

5. ข้อใดไม่ใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
นายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

6. การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิด อย่างหนึ่งขึ้น เรียกว่า
คำร้องทุกข์
คำกล่าวโทษ
คำร้องเรียน
คำกล่าวหา

7. ข้อใดถูกเกี่ยวกับ “หมายอาญา ”
หมายจับ
หมายขัง
หมายจำคุก
ถูกทุกข้อ

8. นายเอกเป็นผู้จัดการของร้านแสงชัย หลอกลวงนายโทลูกค้า ว่า ร้านแสงชัย ขึ้นราคาสินค้า นายโทหลงเชื่อ จึงซื้อในราคาที่สูงจากราคาที่แท้จริง แล้วนายเอกได้เอาเงินส่วนที่ขายเกินราคาเป็นของตนเอง ดังนี้ถือว่าใครเป็นผู้เสียหาย
นายโท
เจ้าของร้านแสงชัย
นายเอก
ข้อ 1 2 3 เป็นผู้เสียหาย

9. ผู้รับฝากเงินมีอำนาจเอาเงินที่รับฝากไปใช้จ่ายได้ และมีหน้าที่คืนเงินแก่ผู้ฝากให้ครบจำนวน ฉะนั้น การที่ผู้รับฝาก จ่ายเงินให้แก่จำเลยไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวง ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหาย
ผู้รับฝาก
ผู้ฝาก
ผู้รับฝากและผู้ฝาก
เจ้าพนักงานผู้รับแจ้ง

10. นายสิงห์ได้นำใบบันทึกรายการขายปลอมของนายเสือผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกปลอมลายมือชื่อไปใช้เบิกเงินจากธนาคาร ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหายในเงินที่ถูกเบิกเอาไป
ธนาคาร
นายเสือ
พนักงานธนาคาร
ข้อ 1 , 2 และ 3 ไม่เป็นผู้เสียหายเพราะเป็นความรับผิดทางแพ่ง

11. นายโก๋ตกลงซื้อธนบัตรปลอมจากนายเก่งโดยนายเก่งใช้อุบายหลอกลวงให้ซื้อและนายโก๋ก็รู้ว่าเป็นธนบัตรปลอม ดังนี้ ถือว่านายโก๋เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่
เป็นผู้เสียหาย
ไม่เป็นผู้เสียหาย
เป็นเพราะถูกฉ้อโกง
ไม่เป็นเพราะการปลอมธนบัตรรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย

12. จำเลยเบิกความเท็จในการพิจารณาไต่สวนเพื่อให้ศาลสั่งอนุญาตให้จำเลยฟ้องคดีอย่างคนอนาถา (ในคดีแพ่ง) ดังนี้ โจทก์เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานเบิกความเท็จหรือไม่
ไม่เป็นเพราะเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของจำเลย ไม่เกี่ยวกับโจทก์
เป็น เพราะเมื่อศาลรับฟ้องไว้แล้วโจทก์จะได้รับความเสียหาย
ไม่เป็นเพราะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่ง
เป็น เพราะหากเบิกความเท็จต่อศาลแล้วอาจทำให้โจทก์แพ้คดีได้

13. นายอินทร์แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า นายจันทร์ลักทรัพย์ตนอันเป็นความเท็จ ทำให้นายจันทร์ถูกดำเนินคดีอาญา ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหาย
นายจันทร์
พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้ง
อัยการผู้ฟ้องคดี
ถูกข้อ 1 และ 2

14. โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของสถานที่ที่จำเลยแจ้ง โจทก์ที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ที่ 1 จำเลยแจ้งเท็จถึงสถานที่ว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในสถานที่นั้น โดยไม่ได้ระบุถึงโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองสถานนั้น ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
โจทก์ที่ 1
โจทก์ที่ 2
ไม่มีใครเป็นผู้เสียหายได้เพราะเป็นการแจ้งเกี่ยวกับสถานที่
ถูกข้อ 1 และ 2

15. พยานโจทก์ในคดีอาญาไม่มาเบิกความต่อศาลตามนัดโดยอ้างว่าป่วยซึ่งเป็นความเท็จ ดังนี้ โจทก์เป็น ผู้เสียหายหรือไม่
ไม่เป็นเพราะความเสียหายไม่ได้เกิดแก่โจทก์โดยตรง
เป็น เพราะทำให้ไม่ได้สืบพยานในวันนั้น
ไม่เป็น เพราะคดีอาญาจำเลยมีสิทธิที่กระทำประการใด ๆ ก็ได้
เป็น เพราะถือว่าแถลงเท็จต่อศาลมีผลต่อโจทก์ในการฟ้องคดี

16. นายหนึ่งยักยอกทรัพย์ของบริษัท โดยมีนายสองเป็นกรรมการ ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหาย
บริษัท
นายสอง
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใด
ตามข้อ 1, 2 และ 3 เป็นผู้เสียหาย

17. รถยนต์เป็นของนายโชค โดยนายชัยเป็นผู้ครอบครองและใช้รถยนต์นั้นอยู่ นายจนได้ลักรถยนต์นั้นไปจาก นายชัย ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานลักทรัพย์
นายชัย
นายโชค
นายโชคและนายชัย
เจ้าพนักงานผู้รับแจ้ง

18. บุตรโจทก์ถูก ส. ขับรถยนต์ชนถึงแก่ความตาย โจทก์จัดการแทนบุตร จำเลยเป็นนายตำรวจผู้สืบสวนสอบสวนคดีนั้น ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คือจดคำพยานไม่ตรงกับคำให้การของพยานโดยไม่ชอบเพื่อช่วยเหลือ ส. มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง ดังนี้ ใครเป็นผู้เสียหาย
โจทก์
ส.
แผ่นดิน
ข้อ 1, 2 และ 3 เป็นผู้เสียหาย

19. จำเลยออกเช็คพิพาทให้ ส. เพื่อชำระหนี้ ต่อมา ส. นำเช็คดังกล่าวไปแลกเงินสดจากโจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนี้ ถือว่าใครเป็นผู้เสียหาย
โจทก์
ธนาคาร
ส.
ข้อ 2 และ 3 เป็นผู้เสียหาย

20. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาวิ่งราวทรัพย์สร้อยข้อมือทองคำหนักสองสลึง 1 เส้น ราคา 2,800 บาท ของผู้เสียหาย และมีคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปหรือไม่และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วยหรือไม่
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วย
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ส่วนคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมไม่ระงับไป
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมไม่ระงับไป
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วย

21. การที่เจ้าพนักงานตำรวจไกล่เกลี่ยไม่ให้ผู้เสียหายเอาเรื่องเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นนักเรียน การที่ ผู้เสียหายบอกตำรวจว่าไม่ติดใจเอาเรื่องนั้น ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแล้วหรือไม่
ยังไม่ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกัน
ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกัน
ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์แต่ยังไม่มีการยอมความกัน
ไม่ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์แต่ถือว่ายอมความกันแล้ว

22. คดีความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ดังนี้ ผู้เสียหายจะขอถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
เป็นดุลยพินิจของศาล
ตามข้อ 1, 2 และ 3 พิจารณาประกอบกัน

23. ข้อใดคือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
หัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรี หรือ เทียบเท่านายร้อย
ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดผู้เสียหายมีอำนาจกระทำได้
ร้องทุกข์
เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว
ถูกทุกข้อ

25. หญิงผู้เยาว์อายุ 17-18 ปี มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด้วยตนเองในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งตนเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน
ต้องให้บิดาร้องทุกข์แทน

26. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยจะทำการจับกุมได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
ได้แต่จะต้องขอให้ศาลออกหมายจับเสียก่อน
ไม่มีข้อใดถูก

27. การสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ออกหมายเรียกใคร
ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลนั้น
ตัวนิติบุคคลนั้น
บุคคลที่นิติบุคคลแต่งตั้ง
ถูกทุกข้อ

28. คดีใดต่อไปนี้ ที่พนักงานอัยการเมื่อยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว ไม่สามารถเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย
ลักทรัพย์
กรรโชก
ฉ้อโกง
เจตนาทำให้เสียทรัพย์

29. ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับ การส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหา
ส่งให้แก่บุคคลผู้อื่น
ส่งแก่สามีภริยา
ส่งแก่ญาติของผู้รับหมายรับแทนนั้น
ส่งแก่ผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้น

30. ในกรณีบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้ เจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจติดตามจับกุมผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีกได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
ได้เมื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว
ไม่ได้ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเสียก่อน

31. ข้อใดถูก
เหตุที่จะออกหมายจับ เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี
เหตุที่จะออกหมายจับ เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืน
ถูกทุกข้อ

32. นายเดชใช้อาวุธปืนยิงเจ้าพนักงานตำรวจ แต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิงตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องนายเดชระงับไปหรือไม่
ระงับไป
ไม่ระงับ
ระงับเฉพาะความผิด
ไม่ระงับต้องตกทอดแก่ทายาท

33. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาวิ่งราวทรัพย์สร้อยข้อมือทองคำหนักสองสลึง 1 เส้น ราคา 2,800 บาท ของผู้เสียหาย และมีคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปหรือไม่และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วยหรือไม่
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วย
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ส่วนคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมไม่ระงับไป
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมไม่ระงับไป
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วย

34. การที่เจ้าพนักงานตำรวจไกล่เกลี่ยไม่ให้ผู้เสียหายเอาเรื่องเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นนักเรียน การที่ผู้เสียหายบอกตำรวจว่าไม่ติดใจเอาเรื่องนั้น ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแล้วหรือไม่
ยังไม่ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกัน
ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกัน
ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์แต่ยังไม่มีการยอมความกัน
ไม่ถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์แต่ถือว่ายอมความกันแล้ว

35. เอกสารที่ อ. ผู้เสียหายทำให้จำเลยในความผิดฐานยักยอกมีข้อความระบุว่า อ. รับรองว่า อ.ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากจำเลยแล้วและไม่ติดใจเอาความต่อไป ถือได้ว่า ผู้เสียหายและจำเลยได้ตกลงยอมความกันแล้ว หรือไม่
ไม่ถือว่าตกลงยอมความกันแล้ว
ถือว่าตกลงยอมความกันแล้ว
ถือว่าตกลงย่อมความเฉพาะเรื่องค่าเสียหาย
ถือเป็นเพียงศาลจะลงโทษน้อยลง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Tags : วิ.อาญา ป.วิ นายร้อย ตำรวจ นายร้อยตำรวจ ข้อสอบ แนวข้อสอบ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view