http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้แบบทดสอบ ภาค ก. ก.พ.

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ภาค ก. ก.พ.

1. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
การสร้างถนนโดยไม่ทำทางเท้าก็เท่ากับละเลยสิทธิของคนเดินถนน
พูดมากลามปามไปถึงผู้ใหญ่ของเขาด้วย
การขี่จักรยานบนทางเท้าเท่ากับเป็นการล่วงเกินสิทธิของคนเดินถนน
เรื่องเล็ก ๆ อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ ถ้าไม่รู้จักตัดไฟแต่ต้นลม

2. ข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง “ดูฮิปปี้คนนั้นซิแต่งตัว ……………….แล้วยังหอบข้าวของ ………………….อีก”
รุงรัง, กะรุงกะรัง
พะรุงะรัง, รุงรัง
กะรุงกะรัง, พะรุงพะรัง
พะรุงพะรัง, กะรุงกะรัง

3. ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง “นายเด่นทำงานในหน้าที่มานาน เรียกได้ว่าจน ……………. แล้ว”
เข้าถึง
เข้าปิ้ง
เข้าฝัก
เข้าได้

4. ข้อใดใช้คำถูกต้อง “โรคไข้หวัดใหญ่ได้ …………….. ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน”
ลุกลาม
ลามปาม
แพร่หลาย
ระบาด

5. ข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม “พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที โดยไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่น้อย เพราะจิตใจของเขา……. อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น”
มุ่งมั่น
หมกมุ่น
ครุ่นคิด
จดจ่อ

6. “ในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ เราจะต้อง ……… อยู่ตลอดเวลาจึงจะเข้ากับคนอื่นได้”
ปรับตัว
เปลี่ยนแปร
ปรับปรุงตัว
เปลี่ยนแปลง

7. “ลูกฉันเป็นคน……..ทำอะไร ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ทั้งมีใจ…..…เดี๋ยวต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เดี๋ยวไม่ต้องการ”
เหลาะแหละ , รวนเร
เหลาะแหละ , โลเล
จับจด , โลเล
จับจด , รวนเร

8. “รัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน 10 ประการว่า จะให้ความมั่นใจใน …….. ระหว่างมีการหยุดงาน และหากไม่มี ………….. ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินตำรวจจะไม่เข้าเกี่ยวข้อง”
เสถียรภาพ, การทำร้าย
สวัสดิการ, การประทุษร้าย
สวัสดิภาพ, การละเมิด
สวัสดิการ, การละเมิด

9. ข้อใดมีคำที่เหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ “ข้าพเจ้ารู้สึก …………….. ไปกับธรรมชาติ ทอดสายตามองดูนกที่ …………. ออกจากรัง”
ดูดดื่ม, พรูบิน
ดื่มด่ำ, พรูบิน
ดูดดื่ม, บินพรู
ดื่มด่ำ, บินพรู

10. คำในข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม “การที่เราจะ ……… ว่าผู้ใดเป็นขโมย เราควรมีหลักฐานพยาน มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องฐาน ….…. ได้
กล่าวหา, หมิ่นประมาท
ใส่ความ, ดูหมิ่น
ฟ้องร้อง, ไล่ความ
กล่าวโทษ, สบประมาท

11. คำในขอใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง “เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างช่วยกันทำงานอย่าง……. และไม่ผิดพลาด จึงเป็นภาพที่……. มาก”
กระฉับกระเฉง, ฝังใจ
รวดเร็ว, น่าชม
คล่องแคล่ว, ประทับใจ
รัดกุม, น่าสนใจ

12. คำในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง “อธิบดีกรมศุลกากร ……. ต่อสื่อมวลชนว่า กรมศุลกากร ……. ราคาของกลางที่ …….. มา”
เปิดเผย, ประเมิน, จับ
รายงาน, ประมูล, ยึด
ชี้แจง, ประเมิน , จับ
แถลง, ประมูล, ยึด

13. คำในข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่าง “เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียง …………… ว่าเป็นคนใจบุญ”
ลือ
ร่ำลือ
เลื่องลือ
เล่าลือ

14. “ท่า” ในคำใดมีความหมายต่างจากคำอื่น
ท่าข้าม
ท่ารำ
ท่าทาง
ท่าที

15. “เธอมี ………… ดีพอที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้” ควรเติมคำใดในช่องว่าง
พื้นฐาน
พื้นเดิม
พื้นเพ
พื้นความรู้

16. ให้ใช้ข้อความนี้ตอบคำถามข้อ 16 – 18 “ครูประเภทหนึ่ง ผู้เป็นครูหารู้ตัวไม่ แต่ว่าศิษย์ได้นับถือผู้นั้นเข้าไว้ในจำนวนครูของเขาแล้ว คนเราที่รักการศึกษา ไม่ว่าวิชาการใดต้องเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากดังที่เราเรียกว่า พหูสูต และรู้จักจดจำ เลือกเอาของดีใส่ตัวเพิ่มเติมอยู่เสมอจึงจะมีความรู้ความสามารถ เมื่อผู้ใดแสดงศิลปวิทยาการอย่างไรออกมาเป็นเหตุให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมได้จดจำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตน บุคคลที่มั่นไปด้วยกตัญญูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าความรู้ หรือวิธีการอันนี้ได้มาจากใครก็นับถือผู้นั้นว่าเป็นครูด้วยผู้หนึ่ง” ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของข้อความข้างต้น
ให้รู้จักจดจำและเลือกสิ่งดีใส่ตัว
ให้ทำตนเป็นพหูสูตคือฟังให้มาก
ให้พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ให้เคารพนับถือผู้ที่ให้ความรู้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

17. ข้อใดเป็นความหมายเฉพาะของคำว่า “ครู” ในข้อความนี้
ผู้ที่ได้สั่งสอนวิชาการโดยตรง
ผู้ที่ให้วิชาความรู้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว
ผู้ที่สั่งสอนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
ผู้ที่มีภาระหนักในการสั่งสอนอบรมวิชาทุกประเภท

18. ข้อใดเป็นค่านิยมในสังคมไทยที่ผู้เขียนคิดว่าทุกคนพึงกระทำมากที่สุด
ประกอบพิธีไหว้ครูทุก ๆ ปี
รำลึกถึงคุณของครูตลอดเวลา
แสดงความเคารพครูในทุกขณะ
แสดงความเคารพครูทุกครั้งที่พบ

19. “สะธุจะขอไหว้ พระศรีไตรสะระณา พ่อแม่และครูบา เทวดาในราษี” คำประพันธ์บทนี้แสดงถึงค่านิยมที่มีความสัมพันธ์กับข้อความข้างต้น จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในข้อใด
ไม่ว่าจะเป็นใครย่อมนับได้ว่าเป็นครู
ก่อนการทำกิจกรรมทุกประเภทต้องไหว้ครูเสมอ
ก่อนการทำงานด้านศิลปะมักเริ่มด้วยการไหว้ครู
พระรัตนตรัย พ่อแม่ อาจารย์ และเทวดา นับเป็นครูที่ยิ่งใหญ่

20. ให้ใช้ข้อความนี้ตอบคำถามข้อ 20 – 22

“ผลกระทบของปัญหาการว่างงานต่อสังคมตามที่ได้ศึกษามาแล้วมีหลายประการ กล่าวคือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านนี้ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียกำลังแรงงานของสังคมไปอย่างมากมาย ปัญหาการว่างงานยังส่งผลกระทบทางด้านสังคม ทำให้ประเทศชาติต้องแบกรับปัญหาสังคม อันได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ และปัญหาอื่น ๆ อีกนานาประการ”

ข้อความนี้ใช้ระเบียบวิธีติดตามข้อใด
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ประเมินค่า
วิเคราะห์และประเมินค่า

21. ข้อเขียนนี้ใช้วิธีการอธิบายตามข้อใด
อธิบายตามลำดับขั้นและยกตัวอย่าง
ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันและยกตัวอย่าง
ให้นิยามและยกตัวอย่าง
กล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำแปลออกไปและยกตัวอย่าง

22. ข้อเขียนนี้มีลักษณะตามข้อใด
เสนอข้อเท็จจริง
แสดงทรรศนะ
โต้แย้งโดยใช้ตัวอย่าง
โน้มน้าวให้เข้าใจปัญหา

23. “ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ เมื่อมีการอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกัน...........หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป”
ชีวิตเป็นอนิจจัง
ชีวิตเป็นอนัตตา
ชีวิตเป็นวัฏสงสาร
ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม

24. “ความก้าวหน้าในงานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถจังหวะและโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ ให้คุณให้โทษโครงสร้างของงานตลอดจนสถานการณ์ของสังคมภายนอก”

จากบทความดังกล่าวข้อความใดคือสาระสำคัญ
ลักษณะของการทำงาน
เทคนิคในการทำงาน
สภาพการทำงาน
องค์ประกอบการทำงาน

25. “ใครต้องการจะตายเพราะไฟลามทุ่งละก็หาทางให้หนามเกี่ยวเข็มดำ หาแผลใส่ตัว แล้วอย่ารักษาหรือจะให้แน่ก็หาพวกใบไม้หญ้ามาตำพอกแผลเอาไว้ ถ้าบังเอิญร่างกายยังแข็งแรงแผลเกิดหายไปได้ก็หาทางทำให้ร่างกายอ่อนแอ แล้วพยายามทำให้ผิวหนังมีแผลเอาไว้ คนอยากตายอาจโชคดี สมปรารถนา”

เจตนาของผู้เขียนคืออะไร
ห้ามกระทำ
ชี้ข้อบกพร่อง
ยั่วยุให้โต้แย้ง
แนะนำให้ปฏิบัติตาม

26. 1 สื่อนำฟันเฟืองของกิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้องกลมกลืนกัน

2 โดยการประสานงานจะทำหน้าที่เสมือนตัวกลาง

3 การประสานงานเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่ง

4 ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการบริหาร

ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 2 1
3 2 4 1

27. 1 อันจะหล่อหลอมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 สภาพแวดล้อมและสังคมต่างที่แตกต่างกันไป

3 การเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในต่างถิ่น

4 คงจะสร้างความห่วงใยและกังวลให้กับท่านเป็นอันมาก

5 สำหรับบุตรหลานของท่าน ขณะที่ศึกษาหาความรู้ในสถานที่ซึ่งห่างไกล

ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
2 4 3 5 1
3 1 4 2 5
3 5 4 2 1
2 1 5 3 4

28. อ่านข้อความทั้ง 5 ตอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 28-29

1 คนเขลาย่อมจะมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส

2 ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบัน

3 เพราะมัวแต่เศร้าโศกและอาลัยอดีตที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้

4 หรือมัวแต่ใฝ่ฝันฟุ้งซ่านถึงอนาคตที่ยังไม่ปรากฏ

5 คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่สามารถยอมรับสภาพปัจจุบันได้อย่างสงบสุขและเป็นสุข

ถ้าให้เรียงลำดับข้อความทั้ง 5 ตอน เข้าเป็นเรื่องควรเริ่มต้นเรื่องด้วยข้อความใด
1
2
3
5

29. ควรใช้ข้อความใดมาต่อหลังข้อความตอนที่ 1
2
3
4
5

30. 1 ทั้งที่ดินและเงินทุน

2 จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ

3 เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด

4 ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

5 ราษฎรดังกล่าวนี้
3 1 5 2 4
1 3 4 2 5
2 4 3 1 5
5 1 2 3 4

31. ประโยคใดใช้คำกะทัดรัดที่สุด
ภาษาไทยยุคปัจจุบันนับวันจะเสื่อมลงไปในทางที่ไม่ควร
สินค้าตกมาใหม่ตัวนี้ เหมาะกับชายหญิงทุกเพศทุกวัย
ในโอกาสเปิดกิจการใหม่ ห้างขอแจกของสมนาคุณฟรีโดยไม่คิดมูลค่า
ในอนาคตอันใกล้นี้ เขาจะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ

32. คำที่มีความหมายเหมือนกันในข้อใดใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ดูซิปลาก็เน่า ผักก็บูด จะเหลืออะไรกิน
ฝนตกชุก โจรก็ชุม มันน่าไปเหรอแถวนั้น
คนขับก็ดูบาง รถก็ดูผอมลีบเล็ก เหมาะกันดี
งานช้างสุรินทร์ปีนี้ไม่น่าดูหรอกเพราะช้างส้มไปตั้งหลายเชือกแถมครวญช้างก็คว่ำไปอีกหลายคน

33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามว่า “องค์”
พระมาลา
พระทนต์
พระภิกษุ
พระศรี

34. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภาษาแบบแผน
เขาพูดเป็นต่อยหอย
เขาพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว
เขาพูดพล่ามไม่หยุดฟังคนอื่น
หมอนั่นพูดบ้าน้ำลายอยู่คนเดียว

35. การจัดลำดับคำในข้อใดถูกต้องชัดเจน
เขาฟังเพลง จากวิทยุที่นำติดตัวมาเพียงเบาๆ
นักเรียนต้องใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมีเชือกผูก
เครื่องบินของข้าศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงล้ำเขตแดนหลายเครื่อง
บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน จึงทำให้บางคนยากจน บางคนร่ำรอย

36. ข้อใดเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม
นายอินถาผู้นำชาวนาคนสำคัญถูกฆ่าตาย
การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เพิ่มกำไรแก่ชีวิต
ลูกชายของนายแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลายตายเสียแล้ว
ท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญเป็นตัวอย่างนักรบหญิงไทย

37. คำใดใช้ราชาศัพท์ผิด

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท”
เสด็จออก
พระราชทาน
พระราชวโรกาส
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

38. ความเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตามสำนวนไทย
เธอตกใจกลัวหน้าซีดขาวราวกับสำลี
น้ำในบ่อหน้าบ้านเธอใสราวกับใยบัวเลยนะ
แม่มาบ้านแรกอย่างนี้ ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย
ฉันไม่กล้าไปขอขนมจากเขาหรอก คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย

39. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้องตรงความหมาย
มาสว่าเดือน มาศว่าทองของความรู้
เนาว่าอยู่ เนาว์ว่าใหม่ชวนให้หวง
ใดว่าอะไร ใดว่ามือจนทั้งปวง
บาศว่าบ่วง บาศลูกสกานำทายเอย

40. ข้อใดใช้คำผิด
เขาตื่นแต่เช้าแล้วลงไปดูแลต้นไม้เป็นกิจวัตร
เด็กคนนี้มีสติปัญญาเฉียบแหลมสมกับเป็นเด็กสมัยใหม่
ตำรวจผู้มีใจเหี้ยมหาญต่อสู้กับคนร้ายอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต
เขารอดรั้วลวดหนามไปมาหาสู่กันเสมอ

41. จงใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 41 – 45

ตอบ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

ตอบ 4 ถ้าข้อสรุปหนึ่งไม่ซํ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข

- เช้าวันจันทร์ สุพรและคณะไปสถานีขนส่งสายเหนือ

- สุมล ไปสถานีขนส่งสายใต้

- สุเทพกับมานพไปกับสุพร แต่น้องของมานพไปกับสุมล

- มาลีโทรศัพท์ไปนัดสุมล

- สุดา และสุพรไปด้วยกัน

ข้อสรุปที่ 1 สุพรและเพื่อนจะเดินทางไปภาคเหนือ

ข้อสรุปที่ 2 มาลีไปสถานีขนส่งสายใต้
1
2
3
4

42. ข้อสรุปที่ 1 สุมลไปสถานีขนส่งสายใต้คนเดียว

ข้อสรุปที่ 2 คณะของสุพรมีทั้งหมด 3 คน
1
2
3
4

43. ข้อสรุปที่ 1 มานพมีน้องสาว

ข้อสรุปที่ 2 สุเทพ สุพร สุดา และมาลี เป็นพี่น้องกัน
1
2
3
4

44. ข้อสรุปที่ 1 สุเทพ สุพร สุดา ไปด้วยกัน

ข้อสรุปที่ 2 สุเทพมีน้อง
1
2
3
4

45. ข้อสรุปที่ 1 มานพ มาลี สุมล ไปด้วยกัน

ข้อสรุปที่ 2 คณะของสุมลมี 2 คนเท่านั้น
1
2
3
4

46. จงใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 46 – 50

ตอบ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

ตอบ 4 ถ้าข้อสรุปหนึ่งไม่ซํ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข

(A+45)<(C+50)=(B+60) ≥ D ≥ E

( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) ≤ K/5 ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์

(1) C < B                 (2) A > (B + 15)
1
2
3
4

47. (1) (B+50) > (D-11)              (2) ( F+G+30) < (B+50)
1
2
3
4

48. (1) H > G                             (2) K > 6G
1
2
3
4

49. (1) ( C - 15) = (B-5)               (2) B > E
1
2
3
4

50. (1) ( A+100) > (D+200)         (2) (K+40) > (B+100)
1
2
3
4

51. เลข 7 จำนวน ผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับจำนวนมากเท่ากับ 250 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด
725
780
785
875

52. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 64 เลขจำนวนมากเป็น3 เท่าของเลขจำนวนน้อย เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าไร
12
14
16
18

53. เลขจำนวนน้อยเป็น 5/7 ของเลขจำนวนมาก และผลต่างระหว่างเลขจำนวนน้อยกับเลขจำนวนมากเท่ากับ 40 จงหาเลขจำนวนมาก
140
110
120
130

54. มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 8 คะแนน คะแนนรวมของผู้เข้าสอบทั้งหมดเป็นกี่คะแนน
60
70
80
90

55. กำหนดชุดข้อมูลมีค่าสังเกต 10 , 11 , 3 , 10 , 11 , 3 , 4 , 10 , 11 , 15 ฐานนิยมของข้อมูลชุดดังกล่าวคือข้อใด
10
11
15
ทั้งข้อ 1. และ 2.

56. นก กับ ควาย อยู่กลางทุ่งรวมกัน นับหัวของสัตว์ทั้งสองได้ 90 หัว แต่นับขารวมกันได้ 250 ขา อยากทราบว่ามีควายกี่ตัว
30
35
40
45

57. . X = 4 , 3Y = 15 , 2Z = 7 แล้ว 6XYZ เท่ากับ
400
410
420
430

58. พ่อค้าปิดราคาปากกาไว้สูงกว่าทุน 20% ซื้อเงินสดลงให้ 5% พ่อค้าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
10%
14%
15%
16%

59. เมื่อ 7 ปีที่แล้ว นายดำอายุมากกว่านายแดง 12 ปี ปัจจุบันนายดำอายุ 53 ปี อยากทราบว่า ลูกชายของนายแดง ซึ่งมีอายุอ่อนกว่านายแดง 21 ปี ปัจจุบันอายุเท่าไร
10 ปี
12 ปี
14 ปี
20 ปี

60. คน 10 คนทำงานชิ้นหนึ่งแล้วใน เวลา 20 วัน ถ้ามีเพียง 8 คน ทำงานชิ้นนี้ในอัตราเดียวกัน จะแล้วในเวลากี่วัน
25 วัน
14 วัน
16 วัน
18 วัน

61. ปลา : เหงือก ? : ?
ต้นไม้ : ปุ๋ย
คน : จมูก
คนไข้ : แพทย์
ปืน : ลูกปืน

62. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ ? : ?
ตำรวจ : ผู้ร้าย
ความประมาท : ความตาย
พลานามัย : แข็งแรง
ยาม : โจรกรรม

63. ไกล : ใกล้ ? : ?
ชั่ว : ดี
ช้า : เร็ว
สูง : ต่ำ
สั้น : ยาว

64. ต้นไม้ : ป่า ? : ?
ตำรวจ : กฎหมาย
พระ : ศาสนา
น้ำ : ทะเล
น้ำ : ปลา

65. ทหาร : กองทัพ ? : ?
พระ : ศึก
คน : ครอบครัว
พลเมือง : กฎหมาย
สังคม : สโมสร

66. คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่คิดค้นเครื่องบินขึ้นมา แต่เราไปรับเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาจากต่างประเทศ แล้วเราต้องอาศัยความกล้าที่จะเรียนรู้มัน กล้าที่จะขึ้นบิน ซึ่งคนนั้นต้องมีความฝันมีแรงบันดาลใจสูงในการกล้าที่จะขึ้นบิน

ข้อสรุปใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความข้างต้นอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
คนไทยเป็นคนที่คิดค้นเครื่องบิน ไม่ได้รับเอาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ
คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่คิดค้นเครื่องบิน ทั้งยังไม่มีแรงบันดาลใจสูงในการกล้าที่จะขึ้นบิน
คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่คิดค้นเครื่องบิน แต่มีแรงบันดาลใจสูงในการกล้าที่จะขึ้นบิน
คนไทยมีแรงบันดาลใจสูงในการกล้าที่จะขึ้นบิน แต่ไม่ใช่เป็นคนที่คิดค้นเครื่องบิน

67. ชาร์ลี วิลสัน เสือผู้หญิงติดเหล้าที่ได้เป็นตัวแทนชาวเท็กซัส เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรส เขาเป็นคนส่งเสริมให้ซีไอเอเข้าไปฝึกฝนและป้อนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกบฏในอัฟกานิสถานเข้าห้ำหั่นสหภาพโซเวียต ด้วยความช่วยเหลือจาก กัสแอฟราโคโทส เจ้าหน้าที่ซีไอเอเหลี่ยมจัด ทั้งคู่จึงกลายเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน หลักสูตรฝึกฝน และกลุ่มนักรบฝีมือฉกาจที่ส่งไปฝึกกองกำลังผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพชาวอัฟกาน ซึ่งไม่เชี่ยวชาญการรบจนแกร่งขนาดทำให้กองทัพแดงสุดเกรียงไกรง่อยเปลี้ยเสียขาได้ แต่ผลพวงที่ตามมาก็คือนั่นเป็นการไปส่งเสริมกำลังความแกร่งกล้าให้พวกตาลีบันและผู้ก่อการร้ายทั้งหลายรวมทั้งโอซาม่า บิน ลาเด็นด้วย

ข้อสรุปใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความข้างต้นอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
ชาร์ลี วิลสัน เสือผู้หญิงติดเหล้าที่ได้เป็นตัวแทนชาวเท็กซัส เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรส เขาเป็นคนส่งเสริมให้ซีไอเอเข้าไปฝึกฝนและป้อนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกบฏในอัฟกานิสถานไม่เข้าห้ำหั่นสหภาพโซเวียต
ชาร์ลี วิลสัน เสือผู้หญิงติดเหล้าที่ได้เป็นตัวแทนชาวเท็กซัส เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรสเพื่ออิสรภาพชาวอัฟกาน ซึ่งเชี่ยวชาญการรบจนแกร่งขนาดทำให้กองทัพแดงสุดเกรียงไกรง่อยเปลี้ยเสียขาได้
ชาร์ลี วิลสัน เสือผู้หญิงติดเหล้าที่ไม่ได้เป็นตัวแทนชาวเท็กซัส เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรสเพื่ออิสรภาพชาวอัฟกาน ซึ่งไม่เชี่ยวชาญการรบจนแกร่งขนาดทำให้กองทัพแดงสุดเกรียงไกรง่อยเปลี้ยเสียขาได้
ชาร์ลี วิลสัน เสือผู้หญิงติดเหล้าที่ได้เป็นตัวแทนชาวเท็กซัส เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรส นับเป็นการไปส่งเสริมกำลังความแกร่งกล้าให้พวกตาลีบัน และผู้ก่อการร้ายทั้งหลาย

68. ปราชญ์แห่งอาวุธชาวดัชท์และศิษย์เอกนักประดิษฐ์ชาวจีนนามลิ่มเคี่ยม นำมหาปืนใหญ่เพื่อไปถวายรายาฮีเจา แต่กลับถูกกลุ่มโจรสลัดผู้มีวิชาดูหลำอันแก่กล้า ซุ่มโจมตี จนทำให้เรือฮอลันดาระเบิด กระบอกปืนใหญ่จมลงสู่ก้นทะเล เหลือเพียงแต่ลิ่มเคี่ยมเท่านั้น และเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นเวลากำเนิดของ ปารี เด็กชายผู้มีคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถฝึกวิชาดูหลำขั้นสูงได้ การต่อสู้ของหลายฝ่ายเริ่มขึ้น ปารีได้มาพบกับอูงู น้องสาวคนเล็กของรายาฮีเจา ปารีได้ฝึกวิชาดูหลำชั้นสูงจากอาจารย์กระเบนขาว ความรักของทั้งปารีและอูงูได้งอกงามขึ้น สงครามครั้งใหญ่กำลังเริ่มขึ้น โดยลังกาสุกะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะกองทัพโจรสลัดกลับสามารถกู้มหาปืนใหญ่ในตำนานนั้นจากก้นทะเลไว้ได้ ลังกาสุกะเป็นเป้าหมายของการทำลายล้าง ความร่วมมือกันเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันเมืองไว้ได้

ข้อสรุปใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความข้างต้นอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
ลิ่มเคี่ยม นำมหาปืนใหญ่ไปถวายรายาฮีเจา แต่กลับถูกกลุ่มโจรสลัดผู้มีวิชาดูหลำอันแก่กล้า ซุ่มโจมตี จนทำให้เรือฮอลันดาระเบิด กระบอกปืนใหญ่จมลงสู่เหนือทะเล
กองทัพโจรสลัดกลับสามารถกู้มหาปืนใหญ่ในตำนานนั้นจากก้นทะเลไว้ได้ ทำให้ลังกาสุกะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ความร่วมมือกันที่จะสามารถป้องกันเมืองไว้ได้ หากลังกาสุกะเป็นเป้าหมายของการทำลายล้าง
ลิ่มเคี่ยมนำมหาปืนใหญ่ไปถวายรายาฮีเจา แต่เรือฮอลันดาระเบิด กระบอกปืนใหญ่จมลงสู่ก้นทะเล ได้กำเนิดปารี เด็กชายผู้มีคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถฝึกวิชาดูหลำขั้นสูงได้

69. ถ้าลมพัดแล้วจะเกิดพายุ เมื่อเกิดพายุแล้วสิ่งกีดขวางจะเสียหาย เมื่อของเสียหายแล้ว คนเดือดร้อน อาจสรุปได้ว่า
ลมพัดจัดทำให้คนเดือดร้อน
ลมพัดจัดทำให้ผ่านสิ่งกีดขวาง
พายุทุกชนิดทำให้เกิดความเสียหาย
ความเดือดร้อนย่อมมาจากความเสียหาย

70. ถ้าไม่มีหนี้เขาจะสดใส ถ้ามีเงินเขาจะสดใส แต่วันนี้เขาไม่สดใส เพราะฉะนั้น
เขามีหนี้
เขามีเรื่อง
เขาไม่มีเงิน
เขาไม่มีเงินแต่มีหนี้

71. 1 4 4 9 9 14 16 19 ……..
22
25
27
32

72. 40 20 0 -20 -40 ……..
-10
-20
-60
-40

73. 2 4 9 20 43 ……..
138
87
90
127

74. 0 1 5 6 12 23 ……..
41
42
29
39

75. 1 9 13 23 29 ……..
42
41
35
39

76. มูลค่าการส่งออกข้าวไทย หน่วย : ล้าน

ประเทศ            ปี 2549          อัตราเพิ่ม(%)          ปี 2550          อัตราเพิ่ม (%)             ปี 2551

แอฟริกาใต้          2636               ?                       3435                 34.1                        ?

แคเมอรูน              ?                 28.3                    2172                   ?                        2778

โตโก                1468               15.9                     ?                      16.7                     1987

อียิปต์                 434                17.0                   5.8                    22.4                     622

ปี 2550 ไทยส่งออกข้าวมีมูลค่าทั้งสิ้นกี่ล้านบาท
7916
7817
6348
6115

77. ระหว่างปี 2549 – 2551 ไทยส่งออกข้าวไปจำหน่ายที่โตโกมีมูลค่ามากกว่าอียิปต์ประมาณกี่ล้านบาท
5157
4623
3693
3593

78. ปี 2551 ไทยส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศแอฟริกาใต้คิดเป็นมูลค่าประมาณกี่ล้านบาท
4606
6070
6390
11700

79. ระหว่างปี 2549 – 2551 ไทยส่งออกข้าวไปจำหน่ายยังประเทศอียิปต์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด
30
39
43
65

80. จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ปี 2549 – 2550 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด
ปี 2550 – 2551 ไทยส่งข้าวไปจำหน่ายแคเมอรูนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 19%
การส่งออกข้าวของไทยคาดว่าในปี 2552 มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ปี 2549 – 2550 มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยมากกว่า 25,000 ล้านบาท

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view