http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
แบบทดสอบ ภาค ก. ก.พ.

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ภาค ก. ก.พ.

1. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
การสร้างถนนโดยไม่ทำทางเท้าก็เท่ากับละเลยสิทธิของคนเดินถนน
พูดมากลามปามไปถึงผู้ใหญ่ของเขาด้วย
การขี่จักรยานบนทางเท้าเท่ากับเป็นการล่วงเกินสิทธิของคนเดินถนน
เรื่องเล็ก ๆ อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ ถ้าไม่รู้จักตัดไฟแต่ต้นลม

2. ข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง “ดูฮิปปี้คนนั้นซิแต่งตัว ……………….แล้วยังหอบข้าวของ ………………….อีก”
รุงรัง, กะรุงกะรัง
พะรุงะรัง, รุงรัง
กะรุงกะรัง, พะรุงพะรัง
พะรุงพะรัง, กะรุงกะรัง

3. ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง “นายเด่นทำงานในหน้าที่มานาน เรียกได้ว่าจน ……………. แล้ว”
เข้าถึง
เข้าปิ้ง
เข้าฝัก
เข้าได้

4. ข้อใดใช้คำถูกต้อง “โรคไข้หวัดใหญ่ได้ …………….. ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน”
ลุกลาม
ลามปาม
แพร่หลาย
ระบาด

5. ข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม “พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที โดยไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่น้อย เพราะจิตใจของเขา……. อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น”
มุ่งมั่น
หมกมุ่น
ครุ่นคิด
จดจ่อ

6. “ในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ เราจะต้อง ……… อยู่ตลอดเวลาจึงจะเข้ากับคนอื่นได้”
ปรับตัว
เปลี่ยนแปร
ปรับปรุงตัว
เปลี่ยนแปลง

7. “ลูกฉันเป็นคน……..ทำอะไร ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ทั้งมีใจ…..…เดี๋ยวต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เดี๋ยวไม่ต้องการ”
เหลาะแหละ , รวนเร
เหลาะแหละ , โลเล
จับจด , โลเล
จับจด , รวนเร

8. “รัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน 10 ประการว่า จะให้ความมั่นใจใน …….. ระหว่างมีการหยุดงาน และหากไม่มี ………….. ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินตำรวจจะไม่เข้าเกี่ยวข้อง”
เสถียรภาพ, การทำร้าย
สวัสดิการ, การประทุษร้าย
สวัสดิภาพ, การละเมิด
สวัสดิการ, การละเมิด

9. ข้อใดมีคำที่เหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ “ข้าพเจ้ารู้สึก …………….. ไปกับธรรมชาติ ทอดสายตามองดูนกที่ …………. ออกจากรัง”
ดูดดื่ม, พรูบิน
ดื่มด่ำ, พรูบิน
ดูดดื่ม, บินพรู
ดื่มด่ำ, บินพรู

10. คำในข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม “การที่เราจะ ……… ว่าผู้ใดเป็นขโมย เราควรมีหลักฐานพยาน มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องฐาน ….…. ได้
กล่าวหา, หมิ่นประมาท
ใส่ความ, ดูหมิ่น
ฟ้องร้อง, ไล่ความ
กล่าวโทษ, สบประมาท

11. คำในขอใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง “เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างช่วยกันทำงานอย่าง……. และไม่ผิดพลาด จึงเป็นภาพที่……. มาก”
กระฉับกระเฉง, ฝังใจ
รวดเร็ว, น่าชม
คล่องแคล่ว, ประทับใจ
รัดกุม, น่าสนใจ

12. คำในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง “อธิบดีกรมศุลกากร ……. ต่อสื่อมวลชนว่า กรมศุลกากร ……. ราคาของกลางที่ …….. มา”
เปิดเผย, ประเมิน, จับ
รายงาน, ประมูล, ยึด
ชี้แจง, ประเมิน , จับ
แถลง, ประมูล, ยึด

13. คำในข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่าง “เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียง …………… ว่าเป็นคนใจบุญ”
ลือ
ร่ำลือ
เลื่องลือ
เล่าลือ

14. “ท่า” ในคำใดมีความหมายต่างจากคำอื่น
ท่าข้าม
ท่ารำ
ท่าทาง
ท่าที

15. “เธอมี ………… ดีพอที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้” ควรเติมคำใดในช่องว่าง
พื้นฐาน
พื้นเดิม
พื้นเพ
พื้นความรู้

16. ให้ใช้ข้อความนี้ตอบคำถามข้อ 16 – 18 “ครูประเภทหนึ่ง ผู้เป็นครูหารู้ตัวไม่ แต่ว่าศิษย์ได้นับถือผู้นั้นเข้าไว้ในจำนวนครูของเขาแล้ว คนเราที่รักการศึกษา ไม่ว่าวิชาการใดต้องเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากดังที่เราเรียกว่า พหูสูต และรู้จักจดจำ เลือกเอาของดีใส่ตัวเพิ่มเติมอยู่เสมอจึงจะมีความรู้ความสามารถ เมื่อผู้ใดแสดงศิลปวิทยาการอย่างไรออกมาเป็นเหตุให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมได้จดจำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตน บุคคลที่มั่นไปด้วยกตัญญูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าความรู้ หรือวิธีการอันนี้ได้มาจากใครก็นับถือผู้นั้นว่าเป็นครูด้วยผู้หนึ่ง” ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของข้อความข้างต้น
ให้รู้จักจดจำและเลือกสิ่งดีใส่ตัว
ให้ทำตนเป็นพหูสูตคือฟังให้มาก
ให้พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ให้เคารพนับถือผู้ที่ให้ความรู้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

17. ข้อใดเป็นความหมายเฉพาะของคำว่า “ครู” ในข้อความนี้
ผู้ที่ได้สั่งสอนวิชาการโดยตรง
ผู้ที่ให้วิชาความรู้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว
ผู้ที่สั่งสอนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
ผู้ที่มีภาระหนักในการสั่งสอนอบรมวิชาทุกประเภท

18. ข้อใดเป็นค่านิยมในสังคมไทยที่ผู้เขียนคิดว่าทุกคนพึงกระทำมากที่สุด
ประกอบพิธีไหว้ครูทุก ๆ ปี
รำลึกถึงคุณของครูตลอดเวลา
แสดงความเคารพครูในทุกขณะ
แสดงความเคารพครูทุกครั้งที่พบ

19. “สะธุจ