http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้นายร้อยตำรวจ 2554

รายชื่อลูกศิษย์ที่สอบได้นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2554

นายร้อยตำรวจ


สอบสวน
ด.ต. ฉันทวัฒน์ จันทร์เกียรติกร สส.5 ภ.3
ส.ต.ท. สุรศักดิ์ ปิ่นทอง สส. 5 ภ.7
ส.ต.อ. วัลลภ สุภาไชยกิจ สส.5 ศชต.
ส.ต.อ. สุวิทย์ แสนแก้ว สส.5 บช.น.

ปราบปราม
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ ไชยสาคร ปป.31 ภ.3
ด.ต. จิตติพงษ์ โสไชย ปป.11 ภ.5
ด.ต. สุวสันต์ ตรีเหลา ปป.31 บช.น.

อำนวยการ
ส.ต.ท. คนึง ศรีกันทะ อก.4 บชศ.
ส.ต.อ. สิทธิชัย ปากพลีนอก อก.4 ภ.2
ส.ต.ท. สมศักดิ์ อุนสีรักษ์ อก.4 ภ.2
ส.ต.ท. กฤษณะ แต้มเรืองอิฐ อก.4 ภ.7
ส.ต.ต. ธีรพงษ์ จันทรสุกรี อก.4 ภ.7
view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view